توجیه آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی (دام ظله) برای نهادهای علمی و فرهنگی جهت تکمیل امکانات کتابخانه دانشگاه موصل و بازسازی آن.

توجیه آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی (دام ظله) برای نهادهای علمی و فرهنگی جهت تکمیل امکانات کتابخانه دانشگاه موصل و بازسازی آن.

مرجع عالیقدرشیخ محمد یعقوبی توجیه کردند که تمامی موسسات علمی و فرهنگی و پژوهشی تابع خود را جهت تکمیل کتابخانه مرکزی موصل و کتابخانه دانشگاه موصل به کتابهای موجود و شرکت در بازسازی آن شرکت کنند.

ایشان هشدار دادند که تخریب ایدئولوژیک، فکری، اجتماعی و اخلاقی ناشی از تروریستها در شهرهایی را که به تصرف خود در اورده بودند سخت تر و خطرناکتر و همچنین پیچیده تر از تخریب فیزیکی و نظامی است، همچنین ازاد سازی فکری انسان سخت تر از ازاد سازی زمین است و جهت پاک کردن سیستم فرهنگی ، فکری و اخلاقی مردم به خصوص جوانان و کودکان به زمان بیشتری نیاز است وارائه کتاب های اعتدال اصول وعقاید الهی انسان دوستانه و نجیب ، بخش مهمی از فرایند ازاد سازی انسان است.

معظم له از شرکت همه موسسات علمی ، چاپ ونشر در این عمل مبارک دعوت کردند و از حکومت مرکزی و محلی عراق خواستند به این دعوت گوش فرا کنند زیرا از اهمیت  بالایی برخوردار است.

شیخ محمد یعقوبی

۲۵ ربیع الثانی ۱۴۳۸ هـ ق

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار