جدید استفتائات

  1. حکم قرائت قرآن در عادت ماهانه و حیض
  2. بسمه تعالى مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمى شیخ محمد یعقوبی دامت برکاته آیا جائز است که زن در حالت حیض و عادت ماهانه قرآن بخواند چراکه برخی از خانم ها در این حالت از[...]
  3. استفتاء در مورد معامله با بانکهای خصوصی
  4. بسمه تعالی استفتاء در مورد معامله با بانکهای خصوصی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی دام ظله سلام علیکم و آرزوی طول عمر با عزت در مورد تعامل با بانک های خصوصی[...]

اخبار معظم له

دفتر معظم له در قم

تصاویر

کتابخانه صوتی

مرجع عالی قدر شیخ محمد یعقوبی Share Add to wishlist Download sample Add to cartلتکن همتکم کبیره وطموحاتکم عالیه
مرجع عالی قدر شیخ محمد یعقوبی Share Add to wishlist Download sample Add to cartالنور: ۳۸۲ - الوعد الالهی بالوعد والتمکین
مرجع عالی قدر شیخ محمد یعقوبی Share Add to wishlist Download sample Add to cartالنور: ۳۸۵ - الغضب لله تعالى علامه صدق الایمان
مرجع عالی قدر شیخ محمد یعقوبی Share Add to wishlist Download sample Add to cartالنور: ۳۸۲ - الوعد الالهی بالوعد والتمکین
مرجع عالی قدر شیخ محمد یعقوبی Share Add to wishlist Download sample Add to cartمرجع عالی قدر شیخ محمد یعقوبی

انتشارات

حقیقت وجوب کفایی

حقیقت وجوب کفایی حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی دام ظله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الحمدلله ربّ العالمین ثمّ الصلاه و السلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین و آله الطیّبین الطّاهرین کتاب پیش رو ترجمه مبحث حقیقت وجوب کفائی که در طی مباحث خارج فقه حضرت آیت الله شیخ محمد یعقوبی دام ظله، به مناسبت طرح موضوع (امر به…

مراکز وابسته به معظم له در خارج از عراق

فعالیت های مراکز دینی وابسته در عراق

فعالیت های مراکز وابسته در عراق

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?