مرجع عالیقدر اسلام شیخ محمد یعقوبی : از رهبران سیاسی می خواهیم وقار و سیستم حرفه ای نظامی کشور را حفظ کنند.

مرجع عالیقدر اسلام شیخ محمد یعقوبی : از رهبران سیاسی می خواهیم وقار و سیستم حرفه ای نظامی کشور را حفظ کنند.

معظم له از نیروهای مسلح کشور و فرماندهان با تجربه و حرفه ای کشور که بابت آزاد سازی و پیروزیهای پی در پی در نبرد شهر موصل کمک کردند تقدیر و تشکر کرد وتاکید کردند که این پیروزی ها وقار ارتش عراق را در میان قویترین قدرتهای جهان بازگرداند.

ایشان فرمودند : شکستی که در سال (۲۰۱۴ م) متوجه ارتش شد لایق آن نبود و نتیجه آن را فساد , خیانت و بی کفایتی بعضی از فرماندهان آن دوره که هیچ عقیده ای و وقاری برا ارتش قایل نبودند دانست.

 ایشان با اشاره به اینکه با توجه به تصمیم گیریهای اشتباه و نابخردانه  اما گاهی اوقات عمدی از سوی دیگرانپس از تغییر نظام در سال (۲۰۰۳ م)که منجر به تخریب سیستم نظامی وامنیتی و اتهام های توهین آمیزی از دیگران به این سیستم که باعث شد درهای گسترده ای مقابل نابودی و آوارگی برای کل کشور باز شود , وبه یکباره با یک چشمه به هم زدن کشور به حیاط خلوت تروریستها تبدیل شد و همه هر کاری که می خواستند انجام میدادند وهیچ مانعی و حامی ای در آن وقت نبود که جلوی آن را بگیرد ، سپس خرابکاری ها با عدم مراعات و ایجاد سیستمی جدید برای قوانین خدمت نظامی وبا شروع  به خرید و فروش سیستم های فرماندهی ارتش, که نتیجه آن همان تقسیم کردن نامشروع مناصب و رد و بدل آن بوده و است منجر شد.

اما معظم له در این دیدار که با فرماندهان بلند پایه وزارت دفاع و کشور که در بیت معظم له انجامید نیز فرمودند: پیروزیهای أخیر و ظهور فرماندهان با کفایت در این مدت باعث شد که امیدی به انجام اصلاحات در این سیستم نظامی مهم را دادند که میتوان شخص مناسب را در مکان مناسب خود قرار داد , وبه روش پاداش و مجازات عمل کرد به اینگونه که به مخلص پاداش داده شود تا انگیزه ای برای دیگران باشد و باید بی کفایت را مجازات نمود تا عامل بازدارنده ای برای دیگران باشد تا مانند گذشته مورد خیانت , قصور وغفلت دیگران نباشید, اما تاکنون هنوز عوامل اصلی سقوط موصل مورد بازرسی و مجازات قرار نگرفتند.

معظم له به رهبران سیاسی هشدار دادند از تصمیم گیریهایی که باعث کم شدن شأن نیروهای نظامی بشود و حقوق آنان را رعایت نکند و عدم استفاده از خبره های آنان که دولت پول هنگفتی پای آن داد بی اهتمامی کنند و به این سیستم مهم کشوری اهتمامی نورزند و از نیروهای نظامی تابع احزاب مختلف استفاده کنند و به نیروهای دولتی اهتمام نورزند هشدار دادند , زیرا این أمر باعث اتلاف اموال هنگفتی از دولت می شود که در نتیجه عدم اعتبار هویت ملی و نابودی کشور می شود.

پنج شنبه / ۸ ربیع الاول / ۱۴۳۸ هـق      

     

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار