مسئله مورد ابتلاء و پرکاربرد

بسمه تعالی
مسئله مورد ابتلاء و پرکاربرد
آب قلیل با ملاقات با متنجّس مطلقا متنجس نمی شود حتی با متنجس اول اگر عین نجاست در آن نباشد، و تنها با ملاقات با عین نجاست نجس می شود.
مثال توضیحی: اگر طفلی بر زمین بول کند یا قطره خونی افتاد، و عین نجاست با قطعه پارچه ای برداشته شد و چیزی از آن باقی نماند، این زمین متنجّس است اما عین نجاست در آن نیست، در این حالت اگر آبی از ظرفی یا لیوانی در آنجا ریخته شود یا فردی در آنجا صورتش یا دست هایش را بشوید متنجس نمی شود و لازم نیست از آن اجتناب و احتراز شود چراکه باعث نجاست ملاقی با آن مثل بدن یا لباس و غیره نمی شود.
بدون تردید این فتوا مشکل بزرگی که مؤمنین از آن رنج می برند را حل خواهد کرد؛ خداوند همه ما را به آنچه او دوست دارد موفق بدارد.
محمد یعقوبی
اول جمادی الاول ۱۴۴۴
۲۰۲۲.۱۱.۲۶

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار