پیروزی و همیاری امام حسین با ارایه ی کتب درسی

 

بسمه تعالى

پیروزی و همیاری امام حسین با ارایه ی کتب درسی

 

یک ماه از شروع کلاس های درسی می گذرد ولی همچنان هزاران دانش آموز از عدم گرفتن کتب درسی سال تحصیلی امسال رنج می برند و متاسفانه هیچ عکس و العملی در این مورد صورت نگرفته است که آن نتیجه ی سیاست های عبث گونانه مسوولان ذی ربط می باشد که با بی درایتی و عدم احساس مسولیت مسولان در کشوری که همه موسسات پیگیری و بازرسی  و محاسبه آن با فساد مواجه است که در واقع می توان گفت که  همه موسسات آن فلج شده است البته دلیل آن طرفداری و رد و بدل کردن و سهمیه بندی منافع بین سیاستمداران است.

و ما نمی توانیم دست روی دست گذاشته و تماشاگر این بی مسولیتی ها باشیم لذا دستور دادیم تمامی مراکز اسلامی و انسانی و اجتماعی شروع به کپی و خرید کتب مدرسه ای بشوند وبه صورت رایگان به دانش آموزان تقدیم کنند و همچنان می خواهیم در ایام احیای اربعین از تمامی مومنین و خوبان که هرچه برایشان عزیز و گرانبها است وآن را در راه امام حسین علیه السلام بذل می کنند اگر هزینه های اضافی بعد از اربعین بدست آمد که بعضی از هزینه ها در باب اسراف و تبذیر می باشد آن را فراهم کرده تا این اموال را در خرید و چاپ کتب درسی و پخش رایگان آن به دانش آموزان صرف نمایند که این عمل هم صدقه جاری محسوب می شود و هم یک نوع پیروزی و همیاری برای امام حسین علیه السلام می باشد که با این کار قلب امام حسین را شاد کرده در حالی که ایشان درنزد خداوند هستند و همه چیز را می بیند.

با این کار می توانیم غم و اندوه را از قلب مبارکشان زوال دهیم در حالی که آن حضرت می بیند همه عزیزان و دانش آموزان و جوانان بر روی نیمکت های درسی نشسته و درس می خوانند  و همانگونه که می دانید امتحانات نزدیک است و دانش آموزان هیچ کتاب درسی ندارند.

به امید اینکه رضایت خداوند شامل حال ما شود.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار