نماز مسافر

سوال: ۱- آیا بر افرادی که مسافر هستند واجب است نماز خود را به  صورت شکسته بخوانند؟

۲-آیا فردی که برای دیدار دوستان یا بستگان خود به شهری دیگر سفر می کند باید نماز خود را شکسته به جا آورد؟

۳- آیا وقتی که برای دیدار با فردی به شهری دیگر مسافرت کرده و چند روزی در نزد وی اقامت می نماییم باید نماز شکسته خوانده شود؟

۴- اگر به فردی که نماز را به صورت شکسته نمی خواند اقتدا نمایم آیا باید نمازم را به صورت شکسته بخوانم یا باید با وی نماز را آغاز و به پایان رسانم؟

پاسخ: بسمه تعالی

۱- نماز در هنگام سفر شکسته می شود و حکم این مساله اختیاری نیست.

۲- شرایط و چگونگی شکسته شدن نماز در رساله عملیه ما به نام سبل السلام ذکر شده است. از جمله پیمودن مسافت ۲۲ کیلومتر رفت و ۲۲ کیلومتر برگشت و…

فرقی نیز در اینکه مسافرت برای دید و بازدید یا غیر آن باشد وجود ندارد.

۳- شکستن نماز واجب است مگر اینکه به وطن یا محل کار خود سفر کند یا قصد اقامت به مدت ۱۰ روز در مقصد را داشته باشد.

۴- باید به تکلیف خود که همان خواندن نماز شکسته است عمل کنی و در پایان رکعت دوم سلام دهی. امام جماعت هم اگر تکلیفش خواندن نماز کامل باشد به نمازش ادامه می دهد. 

 

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?