مرجع عالیقدر شیخ محمد یعقوبی در دیدار با وزیر دفاع عراق : وجود امن واستقرار وظیفه همه است وحاصلی از فعالیت گروهی است.

مرجع عالیقدر شیخ محمد یعقوبی در دیدار با وزیر دفاع عراق : وجود امن واستقرار وظیفه همه است وحاصلی از فعالی گروهی است.

مرجع عالیقدر تاکید داشتند که امنیت فقط با قدرت نظامی صورت نمی گیرد بلکه حاصلی از فعالیتهای سیاسی و اقتصادی و دینی واخلاقی و فکری است وهر کوتاهی در این موارد یک فاجعه امنیتی را به وجود خواهد اورد لذا برای دستیابی به استقرار و امنیت باید تمامی این مشکلات مذکور حل شود وتمامی کسانی که در این موارد مسولیت دارند شرکت کنند.

ایشان اشاره کردند که فساد نظام سیاسی حاکم بر کشور سبب به وجود امدن تروریسم واسباب دیگر از جمله اوضاع اقتصادی نا به سامان وضعف اجتماعی وضعف واکنش اخلاقی وعچم وضوح مبانی دینی ودرهم بودن مسایل اعتقادی وشبهات وانحرافات همه سبب به دام افتادن یک شخص در دست تروریسم است واین باعث حیرت تحلیلگران غربی شد که نمی دانند سبب پیوستن هزاران جوان به گروهای تروریستی چیست که اکثر انان از کشورهای مرفّه اقتصادی وازادی سیاسی واجتماعی برخوردار هستند ولی سبب پیوستن انان به تروریسم وجود شبهات عقایدی و دینی و انحرافات فکری است که باعث شد انان به دام تروریسم بیفتند وذهنشان را از مبانی حقیقی دین منحرف کننند.

مرجع عالیقدر در استقبال از وزیر دفاع و شماری از مسولان امنیتی که در دفتر ایشان در نجف اشرف حضور داشتند تاکید کردند: که همه فعالیتها و اهتمام باید به ایجاد نیروهای مسلح با مهارت و داشتن عقیده به خاک وطن و میهن صورت گیرد.

ایشان از فعالیتهای نیروهای مسلح با اینکه کمی ضعف نشان داده ولایق ارتش عراق نیست تشکر و قدر دانی کرد وایشان از سعی برخی افراد سود جو برای به تشکیک انداختن در وضعیت نیروهای ارتش را غیر قابل قبول خواند.

ابراز تعجب ایشان از انتشار بی سابقه افراد مسلح در سرقت و گروگانگیری وغیره در عراق با نامها ونشانه های رسمی ابراز تاسف کرد وهمچنین تاخیر در مسلح کردن ارتش عراق را تاسف انگیز خواند وخواستار شد که تمامی قدرت وسلاح فقط در دست نیروهای امنیتی و گروهای دفاعی در جبهه های جنگ باشد.

در این دیدار وزیر دفاع و رئیس نیروهای زمینی و هوایی و مسولان گردانهای مختلف حضور پیدا کردند.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار