ما برادرانمان در فلسطین را دوست داریم

ما برادرانمان در فلسطین را دوست داریم
و درد آنها را حس می کنیم، و دردهایی که در راه خدا می کشند در ما هم هست، و دشمنان آنها دشمنان ما هستند، و ما و آنها در یک جبهه و خط در این جنگ هستیم اما خداوند متعال آنها را در خط مقدم این جبهه قرار داده است، روایتی ذکر می کنم که موجب استوارتر شدن ایمانشان شود، مسند احمد و تهذیب ابن عساکر و کنز العمال از پیامبر اکرم (ص) نقل می کنند که فرمود: طایفه ای از امت من همچنان بر دین خود استوارند و در برابر دشمنان مستحکم اند و مخالفانشان ضرری به آنها نمی رسانند و ضیق و سختی بر آنها کارساز نیست تا اینکه نصرت اللهی فرا رسد و آنها همچنان اینگونه هستند. عرض کردند: ای رسول خدا آنها کجایند؟ فرمود: در بیت المقدس و اطراف بیت المقدس.

مرجع عالیقدر آیت الله العظمی یعقوبی (دام ظله)

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار