فعالیت و برنامه های اجتماعی

معظم له با همه اقشار جامعه در ارتباط می باشند و در مشکلاتی که با آن در گیر هستند همیشه خود را شریک آنان میداند و خود را جدای از آنها نمی بیند معظم له مسائل اجتماعی و مشکلات آنرا در اولویت فعالیتهای خود قرار داده اند و در رفع آنها سعی بلیغ دارند با اینکه در نجف اشرف ساکن هستند اما از راه ارتباط با افراد از مشکلات و چالش های جامعه با تیز بینی کامل آگاهی کسب می کنند بدون اینکه از وی برای حل مشکلات جامعه دعوت بشود ایشان خود را مسئول در رفع گرفتاری ها می داند و از این جهت گام هایی را در این راستا برداشته اند از جمله فعالیتهای معظم له در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره مختصری کرد:
۱- برنامه سرپرستی خانواده های شهدا که در راه مقدسات و مذهب و دین خون خود را فدا کردند بویژه خانواده های شهدایی که از شاگردان آیت الله شهید سید محمد صادق صدر(قد) که همانند استاد خود که جان و خون خود را برای اهداف مقدس و انقلابی خود بخشید. صدام ملعون بعد از به شهادت رساندن آیت الله صدر(ره) بوسیله مزدوران خود یک یک شاگردان ایشان را اعدام کرد و خانواده های آنها از هرگونه آزار و اذیت و تبعدید و فشار مالی و قطع خدمات اجتماعی و غیره در امان نبودند و برخی از آنها برای فرار از وضع موجود به مکانهای نا معلوم پناه بردند و برخی دیگر خانه های آنها را بر سرشان تخریب کردند و برخی در زندان ها محبوس و برخی دیگر زیر ذره بین جاسوسان بعثی بودند و از هر گونه آسایش محروم بودن و این در حالی بود که در این خانواده ها جز زن و بچه های کوچک نبودند و از کمترین امکانات و لوازم زندگی و اسباب رفاهی محروم بودند و زندگی را به سختی و دشواری می گذراندند. در این جو خوفناک نیاز شدید به کسی داشتند که بتوانند از آنها دستگیری کند معظم له از کانال های ارتباطی استفاده می کردند و با آنها حتی درزندانها در ارتباط بودند و برخی از نیازهایشان را برای آنها فراهم می کردند و دیگر خانواده ها را و فرزندان شان را مستقیم و غیر مستقیم مورد عنایت پدرانه قرار میدادند و از آنها دلجویی می کردند این رابطه پدرانه تا این اواخر و حوادث اخیر پابرجا بود.
۲- عنایت ویژه به جوانان، ایشان معتقدند که جوانان آینده سازان کشور می باشند و در صورتی که با تربیت اسلامی و انقلابی رشد کنند می توانند مایه برکات عظیم و تغییراتی که در مسیر اهداف اسلامی در آنها گام برداشته اند می باشند ایشان از هرگونه تلاش در این خصوص کوتاهی نمی کنند لذا با جوانان در ارتباط کامل هستند و به حرفهای آنان گوش میدهد و از آنها حمایت و پشتیبانی می کنند و آنها را به فراگیری دانش روز سفارش می کنند و موفقیت آنها را در تحصیل می داند معظم له پاره عظیمی از وقت خود را صرف جوانان می کند و بخش گسترده ای از تالیفات ایشان در خصوص جوانان و سفارش و نصایح در راستای اهداف تربیت انقلابی آنان نوشته شده اند.
۳- عنایت ویژه به مسائل زنان، معظم له در نقش آفرینی زنان که نیمی از جمعیت کشور یا حتی می توان گفت که بیش از نصف جمعیت عراق را تشکیل میدهند در ساختن عراق جدید را لازم و ضروری می دانند و نباید این پتانسیل از فعالیت و سازندگی کشور باز بماند ایشان در اختصاص دادن وزارت خاص مسائل زنان را از دولت خواستار شدند و حتی به قانون حاکم که فقط یک چهارم کرسی های مجلس پارلمان عراق را به زنان اختصاص داده اعتراض خود را علنی ساخته و خواستار حاکمیت رای ملت در انتخاب افراد شایسته از بین کاندیداها شدند و محدودیتی از این حیث قائل نشوند.
ایشان در حمایت همه جانبه از زنان در همه حوزه ها را در برنامه فعالیت های خود دارند بخصوص در مسئله حوزه علمیه ویژه خانمها که بتوانند دروس حوزوی را در آنجا فرا گیرند و در همین راستا حوزه علمیه جامهالزهرا س را تاسیس کردند و تا کنون شعبه هایی از آنرا در بیشتر استانهای عراق را دایر کردند که زیر نظر جامعه الصدر به فعالیتهای خود رسیدگی می کند و بحمدالله تا کنون برخی از طلاب این حوزه به مرحله تحصیل در سطح لمعه دمشقیه که مرحله بسیار مناسبی در مراحل حوزه علمیه است، در حال تحصیل می باشند.
همچنین ایشان مرکز انجمن زنان المصطفی ص را تاسیس کردند تا زنان بتوانند از این رهگذر به خواسته های خود و مطالباتی که دارند رسیدگی شود معظم له از گروه خانمهایی که از این مرکز به دیدار ایشان مشرف می شوند رهنمودهای لازم را یاد آوری می کنند و نیز به صحبتهای آنان به نمایندگی از دیگر زنان جامعه گوش میدهند و از مشکلات آنها و از راه حلهایی که پیشنهاد میشود اطلاع لازم را کسب می کنند تا بتوان برای رفع آنها سعی و تلاش لازم را انجام داد.
معظم له فعالیتهایی را در حوزه زنان از جمله سخنرانی و بیانیه و نیز کتابهایی را در این باره منتشر کردند تا گامی باشد در حل مشکلات امروز زنان جامعه که به بندگی و اسارت مدرن رو آوردند و گرفتار در منجلاب فرهنگ غرب شدند در این فعالیتها سعی شده که زن را از این اسارت آزاد کرده و به هویت اصیل و فرهنگ اسلامی خود باز گردد و نیز در مقابل هجمه های فرهنگی از سوی غرب با تمام قدرت ایستاد و از احکام اسلامی ویژه زنان و حکمت وضع آنها که مورد حمله شدید قرار گرفته بود و زنان را به این مسائل سوق میدادند و تبعیض جنسی را تبلیغ می کردند و زنان را از این حالت متنفر می ساختند را یاد آور شوند ایشان شبهات را پاسخ میدادند و از قداستی که اسلام برای جنس زن قائل است را مورد تاکید قرار میداد و از شبیخون فرهنگی علیه اسلام از سوی غرب را دائما یاد آور می شدند و زنان را از به دام افتادن بر حذر می کردند.
 سخن در این باره بسیار است و مجالی برای ذکر همه آنا نمی باشد اما برای آگاهی بیشتر می توان به کتابهای معظم له در این خصوص از جمله ( فلسفه تشریعات المرأه ) و ( دور المرأه فی بناء عراق الجدید ) و ( سلسله خطاب المرحله ) و ( فقه المرأه المسلمه ) و ( فقه العائله ) و ( الحوزه و قضایا الشباب ) و ( فقه الجامعات ) و ( سلسله نحو مجتمع نظیف ) و ( سلسله ظواهر اجتماعیه منحرفه ) و دیگر کتابها مراجعه کرد.
۴- حمایت و پشتیبنانی از فعالیت های گروهی و سازمانی مردم نهاد ، معظم له در طی دعوت مکرر از مردم برای تشکیل سازمانهای مردمی در راستای اهداف سازندگی در زمینه های فرهنگی و خدماتی و رفاهی برای جامعه مسلمان کشور که سطح مناسبی از زندگی را داشته باشند این گروهها و سازمانهای مردمی باید به شکلی از قدرت برسند که بتوانند قوه پنجمی ( در عرض قوه مجریه و مقننه و قضائیه و رسانه ) را در کشور برای خود تشکیل دهند و در کنار چهار قوه دیگر فعالیتهای خود را داشته باشد و نیز بر دیگر قوای کشور نظارت داشته باشد و از کجروی و انحراف آنها جلوگیری به عمل آورد.
شاهد آن شدیم که برخی از جوانان آرمانی و انقلابی در همین راستا گامهایی را برداشته اند و سازمانهای مردمی به جهت ارتقای سطح فرهنگی و اقتصادی و آموزشی و خدمت رسانی را راه اندازی کردند و اینگونه فعالیتها فقط در بین مردان جامعه نماند بلکه زنان هم فعالیتهایی را در این زمینه داشته اند که بارزترین آنها انجمن زنان المصطفی می باشد.
معظم له در راستای تشکیل یک مرکز که همه سازمانها و گروههای مردمی را در خود جای دهد و بین خود هماهنگی لازم را داشته باشند و هدفمند و با قدرت کافی بتوانند به اهداف از پیش تعیین شده برسند سازمان مرکزی گروههای مدنی و مردم نهاد را (الهیئه المرکزیه لمنظمات المجتمع المدنی-همم-) تاسیس کردند تا در همین راستا فعالیت کنند و بر دیگر قوای کشور نظارت داشته باشند و بتوانند از حقوق ملت دفاع و مطالبات آنها را به مراجع ذی صلاح برسانند و خدمت رسانی لازم را به جامعه و ملت اسلامی خود داشته باشند این مرکز فعالانه در کشور زیر نظر معظم له به وظایف خود رسیدگی میکند و از رهنمودهای ایشان در راستای رسیدن به اهداف خود تلاش می کند.
۵- حمایتهای مادی و معنوی از مراکز و موسسات آموزشی آقایان و خانمها و کودکان و بخصوص حوزه های علمیه، معظم له پس از سرنگونی حکومت دیکتاتوری عراق سعی وافری را در حمایت از اینگونه مراکز آموزشی را در برنامه های خود داشتند و تا کنون این موسسات زیر نظر ایشان به فعالیتهای خود ادامه می دهند.
۶- قبول دیدار روزانه از زائرین شهرهای مختلف عراق و از اصناف گوناگون از جمله سیاستمداران و احزاب و علما و طلاب حوزه های علمیه و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و موسسات و روسای عشایر و دیگر افراد که به نجف اشرف مشرف می شوند دارند  معظم له با تمام خوشرویی و سعه صدر به صحبتهای آنان گوش میدهد و با درد دل آنان همدردی میکنند و راه حل هایی برای گشایش مشکلاتشان بیان می کنند و به سولات آنان پاسخ می دهند.
همچنین ایشان آنانرا به تقوای اللهی و التزام به احکام شرعی را مورد تأکید قرار میدهند و مزین به اخلاق اسلامی و الگو پذیری از سیره پیامبر اکرم ص و اهل بیت را مورد سفارش قرار میدهند و از آنان می خواهد که در مسائل گوناگون هشیار و صبور باشند و نیز مسئله مهدویت عج و آماده سازی و آماده بودن و زمینه سازی برای این امر که از قضایای مهم تشیع است را خاطر نشان می سازند فیلم هایی از این دیدارها ضبط شده است که به صدها عدد رسیده اند.
۷- رصد مشکلات و نا هنجاریهای اجتماعی از راه معاشرت و زندگی با مردم و کسب اطلاعات از نزدیک و ارائه راه حل های عملی و اظهار نظر و مشارکت فعال در رسیدگی و رفع مشکلات ،در زمینه های مختلف که جامعه عراقی از آنها رنج می برد از دیگر برنامه های معظم له می باشد و بر کسی که از سخنرانیها و بیانات ایشان آگاه است پوشیده نیست. ایشان نقش مهمی در رفع مشکلات امروز جامعه عراق داشته اند و نیز در رفع برخی از مشکلات عشایری در جنوب عراق و همچنین در رفع مشکلات امنیتی جاده ها و کم شدن راه زنی هایی که موجب سلب آرامش رفت و آمدن های مسافرین جاده ها، با راه حل های ایشان و همچنین موعظه و نصیحتهای پدرانه و عالمانه ایشان بود، شد. و دیگر ارائه پیشنهاد برای تغییر روش های آموزشی بود که در صورت انجام موجب تغییر محسوس در بدنه جامعه میشود . باید گفت در این مختصر امکان نوشتن همه برنامه های ایشان بطور مفصل نمی باشد و این نشان از آن دارد که معظم له ،برای ایجاد زندگی توأم با آرامش و آسایش برای هموطنان خود از هیچ تلاشی فروگذار نیست.
۸- پیگیری و رسیدگی به دانشگاههای عراق ، و آن بدین سبب است که دانشگاه مرکز و مکان جمع شدن جوانان نخبه و با فکر و اندیشه می باشد و از این جهت که دانشگاه خواستگاه تمدن سازی و مقابله با دیگر تمدنهای جهان است معظم له دانشجویان را به تحصیل و مطالعه و تحقیق در دانشگاهها را بسیار سفارش میکنند و علاوه بر دانش اخلاق را مورد تأکید قرار می دهند و همراهی علم و عمل را برای ساختن جامعه لازم می دانند و نیز خواستار دوری دانشگاه از شدن مرکزی برای تشنجات و در گیریهای سیاسی و حزبی شدند. می توان با مراجعه به نامه ای که معظم له به روسای دانشگاهها ارسال کرده اند ،از دیدگاههای ایشان در این زمینه آگاه شد که در آن راه کارهای عملی برای بالا بردن سطح علمی و فکری و عملی، و نیز برای پویایی دانشگاهها در انجام رسالت خود پیشنهاداتی ارائه داده و نیز به مشکلات دانشجویان اشاره شده و راه برون رفت از آنها را هم متذکر شده، را مورد اشاره قرار داده است.
۹- همکاری فعال در رفع مشکلات شهرهای عراق از جمله رفع مشکل شهر نجف اشرف که بدون هیچ ترس و واهمه ای وارد صحنه شده و در نهایت انصاف و دوری از هر گونه انانیت و خود بینی در مواجه شدن با معضلات ایجاد شده در ماه صفر ۱۴۲۵ ه ق برای مهار آنها از طریق تفاهم مسالمت آمیز سیاسی و مطرح ساختن خواسته ها انجام گیرد در این خصوص معظم له بارها از راه تماسهای تلفنی مسئله را پیگیری کرده زیرا معتقد بودند در صورت عدم مهار آن و خارج شدن از دست مسئولان ذیربط هزینه های هنگفتی را باید متحمل شد زیرا با وجود دستهای بیگانه در این فتنه امکان آن بود که رهبری آن بدست آنان افتد و اغراض شوم آنان پیاده شود.
معظم له سه بیانیه جداگانه در این راستا صادر کردند که در آن از شورای حکومت خواسته شد تا کارگروه ویژه ای برای بررسی و تحقیق در مورد مشکل صورت گرفته تشکیل دهند و ریشه ها و عوامل آن را بدست آورند و دیگر اینکه از نیروهای اشغال گر خواسته شد که به حملات و آتش بارانی های خود در شهر ها  پایان دهد بویژه دفاتر آیت الله شهید صدر (ره) که جایگاه والایی را در دلهای مومنان دارد در پایان باید گفت که اقدامات ایشان آثار مثبتی در صحنه بیرونی را رقم زد و به مهار مشکلات صورت گرفته و حفظ جان افراد ایثارگر و انقلابی مومن منتهی شد.
۱۰- اقدام به راه اندازی اتحادیه مهندسین از میان مهندسان مومن و متعهد و کاردان و دلسوز کشور تا بتوان عراق را دوباره به آبادانی و سرسبزی و نشاط برگردانند پس از اینکه در برهه ای از جنگ و اشغال به خرابه و ویرانه تبدیل شده است با این اتحادیه می توان سنگ بنای عراق جدید را پی ریزی کرد زیرا جامعه مهندسی از مهمترین عوامل اداره کننده جامعه و ساختن کشور می باشند و با وجود آن دولت می تواند کشور را اداره کند و روشن است که چند وزارتخانه در کابینه دولت باید توسط مهندسان اداره شود و می توان گفت که یک وزارت از این امر مستثنی است.
این دستور العمل معظم له در بغداد و برخی از شهرهای عراق به منصه ظهور رسید و به نام ( تجمع المهندسین الاسلامی ) به کار خود شروع کرد که در آن به جامعه مهندسین رونقی دیگر و سازماندهی جدیدی بخشید و از حقوق آنها در فعالیتهای مربوط به خود دفاع می کند و کارهای عمرانی کشور به آنها واگذار شود بعد از آنکه عده ای به نام مهندسان اموال عمومی را به غارت برده و با نام های غیر واقعی بودجه کشور را به نفع خود و بدون هیچ خدمتی به یغما بردند یا پروژه های بدون رعایت اصول کاری و مسائل فنی و مهارت صورت میبخشیدند.
این اتحادیه الگوی مناسبی است که دیگر اصناف به  این نحو و ساختار در بیایند و اعتماد لازم را از جامعه کسب کنند تا بتوان در ساخت کشور سهم ویژه ای را به خود اختصاص دهند و در انتخابات کشور شرکت کنند و در صورت اعتماد کارهای عمرانی و سازمانی و ساختاری را بدست گیرند و عراق جدید را بنا کنند معظم له با این اتحادیه نشست هایی را برگزار می کند و از فعالیتهای آنها کسب اطلاع می کنند و ارشادات و سفارش های لازم را به آنها یاد آوری و مورد تذکر قرار می دهند تا بتوان جان دوباره ای را برای کار و فعالیت از محضر ایشان کسب کنند.
۱۱- طرح و برنامه زندگی مسالمت آمیز و وحدت ملی در بین هموطنان عراقی بعد از آنهمه مشکلات و معضلات صورت گرفته بجای طرح نا کارآمد آشتی ملی که به سر انجام نرسید زیرا بر مقدمات صحیحی بنا نشده بود. معظم له پیشنهاد دادند که این طرح را در یکی از استانهای کشور اجرا کنند که در صورت مثمر ثمر بودن در دیگر استانهای عراق اجرا شود.
ایشان استان بصره را برای انجام این پروژه و طرح انتخاب کردند و آن بخاطر اینست که اهل بصره در بصیرت و هشیاری و وطن دوستی شهره هستند و در پاک سازی سرزمین شان از مظاهر خشونت و تخریب و اختلال و فساد در اولویت و در این راه کوشا خواهند بود. معظم له خود عملا دست بکار شد و گروهی از اساتید حوزه علمیه و اساتید دانشگاهها را به بصره فرستاد تا با استاندار و شورای شهر و معاونین و معتمدین و علما و بزرگان عشایر دیدار کنند و در این خصوص به گفتگو بنشینند و این پروژه را طرح خود بدانند و برای پیاده کردن آن از هیچ کمکی دریغ نکنند و آثار آن را بمثابه صدقه جاریه در کارنامه خود به همراه داشته باشند.

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?