شناخت اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید

شناخت اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید
سوال: به چه طریق می توان به اجتهاد و اعلمیت یک فرد پی برد؟

پاسخ: بسمه تعالی
اجتهاد و اعلمیت یک فرد با علم و اطمینان شخصی و با شهادت کارشناسان دینی که اهل ‏فضل و استاد در حوزه علمیه هستند و نیز با نظر سایر مجتهدان  شناخته می شود. لذا سایرین ‏نباید در این زمینه اظهارنظر کنند و قولشان در این زمینه حجیت ندارد هرچند که افراد زیادی را ‏شامل شوند. بله اینان می توانند نظر اهل خبره را به سمع دوستان و نزدیکان خود برسانند. این ‏روش دارای منشأ عقلایی بوده همانطور که چنین روش هایی در سایر علوم و فنون متداول است ‏ازجمله در فقه. مثلا اعضای خانواده به نظر پدردر این موارد گردن می نهند نه به این خاطر که ‏وی اهل خبره و تشخیص است بلکه بدین سبب که او ناقل مورد اطمینان نظر اهل خبره است و در ‏این اندازه قول او حجیت دارد و نه بیشتر. همچنین تبعیت مردم یک شهر از نظر عالم خود در این ‏زمینه در راستای این سیره عقلایی است.‏
در ضمن کارشناسان دینی علاوه بر عالم بودن باید در نظر دادن دقیق بوده، اهل تقوا و ‏پرهیزکاری، به دور از هواهای نفسانی، مصلحت سنجی فردی و حزب گرایی باشند.‏

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?