دیدار نماینده و مدیر دفتر آیت الله یعقوبی در قم با آیت الله ابراهیم جناتی

 

نماینده و مدیر دفتر آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی در قم حاج شیخ قیس طایی با آیت الله جناتی یکی از مراجع و اساتید حوزه علمیه قم دیدار کرد.
حضرت آیت الله جناتی از این دیدار و نتایج آن مانند آشنایی با آخرین مباحث مطرح شده آیت الله العظمی یعقوبی در دروس فقهی و آخرین دست آورهای آن در دو حوزه فکری و اجتماعی استقبال کردند.
آقای شیخ قیس طائی نیز گزارش مختصری از فعالیت های دفتر معظم له در قم مقدس را به ایشان ارائه دادند و از حسن ضیافت ایشان قدردانی کردند. ایشان نیز در مقابل از مدیریت دفتر آیت الله یعقوبی، در زیارت و دیدار و تفقد ار علماء و فضلا تشکر و قدردانی کردند.

مدیر مکتب المرجع الیعقوبی فی قم یزور آیه الله الشیخ ابراهیم الجناتی
زار ممثل ایه الله العظمى الشیخ محمد الیعقوبی “دام ظله” و مدیر مکتبه فی قم فضیله الحاج الشیخ قیس الطائی جناب المرجع الدینی آیه الله الشیخ ابراهیم الجناتی الاستاذ فی حوزه قم.
الشیخ ابراهیم الجناتی رحب بهذه الزیاره لما فیها من مدالیل عدیده منها التعرف على اخر ابحاث سماحه المرجع الیعقوبی و درسه الفقهی و نتاجاته الفکریه و الاجتماعیه.
و قدم الشیخ الطائی مجمل من النشاطات التی یقوم بها المکتب فی قم المقدسه و شکر الشیخ ابراهیم الجناتی على حسن ضیافته و استقباله.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار