جایگزینی برای گفتگو و پذیرش کوتاه آمدن عادلانه وجود ندارد.

 

دادگاه اتحادیه و هیئت قضایی دیدگاه خود را نسبت به شکایت ها بیان کرد و با تلاش بسیار به سرعت نتایج انتخابات پارلمانی را مشخص کرده و امروز بر آن صحت گذاشت.

این پذیرش و تایید انتخابات می تواند نقطه عطفی در تاریخ عراق و مردم آن باشد و می تواند تحول مهمی در وضعیت سیاسی ایجاد کند و آن را از حالت  به هم ریختگی و چند دستگی و درگیری که ما را از این وضعیت فاجعه امیز موجود رساند خارج کند و به سوی همدلی و مشارکت واقعی و مروت و انصاف رهنمون ساخته تا همه شهروندان با تمام ادیان و طوایف و قومیت ها و طرزتفکر هایشان به تمام حقوق خود بدون هیچ کم و کاستی دست یابند و ملاکشان تنها شهروند بودن باشد و نه هیچ چیز دیگر.

این مساله با گفتگوی شفاف بین جریان های سیاسی که نماینده گروههای مردمی است بر اساس نقشه  جدید که مورد اتفاق همگان است قابل دست یابی است. و همگان آماده کوتاه آمدن برای نجات عراق و ملت آن از رنج هایش باشند هرچند که این کوتاه آمدن از دید صاحبان آن سخت و دشوار باشد.

تنها طرف متکفل این گفتگو و ایجاد عدالت و انصاف در مطالبات طرف های آن مرجعیت دینی است که با جایگاه پدرانه و حکمت و درک بالا نسبت به مسوولیت اش و اینکه همگان به آن باور و اطمینان دارند می تواند این مهم را به همراه سازمان ملل که دارای  کارکرد مخصوص به خود بوده و بی طرف بوده و در این زمینه ها تجربه کافی و لازم را دارد اجرا کند. و این گفتگو باید هر چه سریعتر آغاز شده چرا که هر گونه تاخیر به معنای ریخته شدن خون های بسیار و ویرانی است.

همگان به تجربه دریافته اند _ هر چند که این مساله احتیاج به تجربه ندارد چرا که همگان بر نتایج آن واقف هستند_  که وضعیت جنگ افروزی و دعوت هر یک از طرف ها به سود خود هیچ سودی به هیچ کس ندارد و آب به آسیاب دشمنان عراق ریختن می باشد و کسانی که چشم طمع به آن دوخته و یا برای از هم پاشیدن و تضعیف آن تلاش می کنند. 

گروههای تروریستی که دشمن مردم و انسانیت هستند به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف و سناریوهایشان به کار گرفته شدند.

مبارزه و سرکوب تروریسم و ناکار کردن نقشه هایی که ضد عراق و ملت آن شکل می گیرد تنها با توحید صفوف و انتقال از حالت سیاسی به حالتی که مورد اطمینان همه گروه  های مردم باشد و  در آن مردم به کرامت خود رسیده و زندگی آسوده و همراه با امنیت و آزادی داشته باشد. و این حق انسانی و ملی هر شهروندی است و بر تمام ملت لازم است که برای تحقق آن تلاش کنند و در صورتی که اراده جدی و اخلاص و عشق به مردم و کشور باشد هدفی سهل الوصول خواهد بود.

از خداوند می خواهیم که همگان را بر آنچه دوست می دارد موفق گرداند

 محمد الیعقوبی – النجف الاشرف – ۱۷ شعبان ۱۴۳۵۱۶ /۶/۲۰۱۴

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار