مرور رده

اخلاق و خودسازی

سنت اللهی بر پیروزی مصلحان در طول تاریخ

سنت اللهی بر پیروزی مصلحان در طول تاریخمصلحین و ایثارگران که بارزترین مصادیق آنها صالحان و رسولان و انبیا (ع) و پیروان آنها می باشند دائما در ستیز و در معرض تهدید دشمنان بودند و دشمنان با اینکه پراکنده و از هم جدا و هر کدام در وادی خودش سیر می کند اما وقتی که در برابر مصلحان جامعه قرار می گیرند صف واحدی را برای نابودی آنها تشکیل می دهند و این در طول تاریخ بوده و از باب نمونه اگر به حیات و زندگانی پیامبر خاتم (ص) توجه بکنیم می بینیم که چگونه قبایل قریش برای مقابله با آنحضرت همپیمان شدند و بی خردان رو برای اذیت و آزار آنحضرت…

درد و رنج پارسایان در راه هدف

درد و رنج پارسایان در راه هدف سوره یوسف (ع) را اگر بخوانید می بینید که چگونه برای از بین بردن او نقشه کشیدن و او را در چاه انداختن تا از پدر جدا کنند و امکان زنده ماندن او در حد صفر بود چون طفل کوچکی بود، و او را در چاهی در دل صحرا رها کردن، آیا احتمال زنده ماندن او می رفت؟ اما با این وجود، کاروانی از آنجا می گذشت و دلوی را به چاه می اندازند و یوسف به طناب آن چنگ می زند و او را با خود به مصر می برند و در آنجا به عزیز مصر که عقیم بود می رسد و بعد از مدتی بقول معروف دنیا به او رو می آورد و بر خزائن مصر مسلط شد وعزیز مصر گشت و…

عجب و خود برتربینی

عجب و خود برتربینیرسول خدا (ص) متوجه شد مردم از اینکه در برابر دینی که پذیرفتن، آزار و اذیت و جانفشانی هایی را تحمل کردند و مشقت ها چشیدند باعث شد که یک نوع عجب و خود بزرگ بینی در بین آنان ایجاد شود و بر خدا از اینکه خیلی چیزها را برای او تقدیم کردند منت می گذاشتند لذا پیامبر ص به آنان فرمود: امت های گذشته به خاطر ایمان به حق بدنهایشان را با قیچی و اره تکه تکه کردند. و آنچه که آنها چشیدند و دیدند شما ندیدید پس مواظب خود باشید و این اعمال کم ما باعث عجب و خود برتر بینی ما نشود و داستان اصحاب اخدود را همه میدانیم و بخوانید و…

تلاش پی در پی در راه هدف

تلاش پی در پی در راه هدفپیامبران (ص) و امت های گذشته، تمام زندگی و حیاتشان با ایثار و سختی توأم بود و در زندگی گشایش و نتیجه مثبتی نمی گرفتند و در این راه کشته و شهید می شوند و نسل بعد از آنها پا به صحنه می گذارد و همچنان با بلا و سختی زندگی می کنند و باز هم کشته و شهید می شدند و نتیجه مورد توقع را در آن زمان نمی دیدند، اما نسل ما بلا فاصله ثمرات ایثار و مقاومت را با چشم خودمان می بینیم و آنچه که ما می فهمیم با توجه به ضعف و نا توانی خودمان و خداوند هم با علم به این حقیقت بیش از این بر ما سخت نگرفته است و ما زنده ایم و نتیجه…

شکوفایی استعدادها در سایه رنج و دشواری

شکوفایی استعدادها در سایه رنج و دشواریسختیهایی که در زندگی دارییم واقعیتی انکار نا پذیر است، اما نباید ما را از فعالیت و کار بیاندازد و مانع پیشرفت شما در تحصیل علم نشود زیرا سختی هاست که ثمر به بار می آورد و آدمی را صیقل می دهد و استعداد های او را شکوفا می سازد و اما رفاه و خوشی و نرمی، و تأکید می کنم این را برای دلگرمی و دلخوش کردن نمی گویم و این سختیها باعث دلسرد شدن شما در مراحل درسی تان نشود و این دست و پا زدن در سختی ها و مشکلات سیره تمام بزرگان و فرهیختگان ما بود و با این وضعیت آن آثار پر برکت عظیم را به یادگار…

ارزش و جایگاه نعمت و امنیت

ارزش و جایگاه نعمت و امنیتما دیگر خجالت می کشیم از آنها چیزی بخواهیم و خداوند می فرماید: من جن وانس را خلق نکردم مگر برای اینکه مرا بپرستند. عبادتی که هدف از خلقت انسان در عالم وجود است خداوند این عبادت را از او مطالبه نکرد مگر اینکه دو نعمت سیری و امنیت را برای او مهیا ساخت همانطور که در سوره ایلاف آمده فرمود: پس باید خداوند این خانه را بپرستند همان خدایی که در گرسنگی غذایشان داد و از ترس دشمن آسوده خاطرشان ساخت. ببین که خداوند پرستش را از آنها مطالبه نکرد مگر اینکه ایندو موضوع مهم را برای آنها فراهم آورد اما اگر ایندو امر…

فرصت جوانی

فرصت جوانیجوانان باید از فرصت جوانی بهترین استفاده ها را ببرند سنین جوانی سنین رشد و بالندگی و شکوفایی استعدادها است و باید اینها را غنیمت شمرد و الا وقتی که به سن من رسید که سنین پیری و ضعف است بخواهد کار و تلاش بکند بی فایده است لذا سال های جوانی سال هایی است که انسان می تواند از خود ثمراتی بر جای بگذارد و حتی ثواب و پاداشی که برای کارهایی که در جوانی صورت می گیرد هم بیشتر است پاداش دو رکعت نمازی که شمای جوان می خوانی بیشتر از ثوابی که به من می دهند، طبق حدیث شریف خداوند به توی جوان مباهت می کند نه به من پیرمرد، می فرماید:…

تلاش و کوشش در راه هدف

تلاش و کوشش در راه هدفبزرگترین کتاب ها و تالیفاتی که نوشته شده که تمام فقه و معارف از آنها گرفته شده، گذشتگان نیک ما با سختی و دشواری نوشتند و بوجود آوردند، همچون جواهر الکلام 45 جلد یا وسائل الشیعه 20 جلد با حجم زیاد، صدها سال پیش، دورانی که نه برق بود و نه امکانات دیگر، زیر نور ماه و شمع نوشته شدند، آن هم نه کتاب هایی مثل کتاب های امروزی، کتاب های قدیمی با صفحات زرد که باید ببینید تا باورتان شود با خط دست چون چاپخانه نبود، اما در شگفتم، امروزه  کتاب ها چاپی و قشنگ و دارای فهرست و هر مطلبی که بخواهم به آسانی و سرعت از روی…

منزلت بندگی در جوانی

منزلت بندگی در جوانیپروردگار بر ملائکه بوجود جوانان مومن که در راه خدا قدم بر می دارند مباهات می کند. بقول معروف بشما افتخار می کند، نمی خواهم بگویم که ملائکه از این جهت که خودشان را وقف عبادت و طاعت از خدا می بینند مایه عجب و خودبینی آنها شده، خداوند می خواهد به آنها بفهماند که شما از این حیث فضلی ندارید چون شما برای این امر خلق شدید، در وجودتان تضاد بین خیر و شر نیست شهوت و خواسته های نفسانی ندارید و نفس اماره به سوء ندارید بلکه شما برای طاعت ساخته و آفریده شدید، یعنی اینکه شما اتوماتیک وار این کار را انجام می دهید و این…

در قید و اسارت هوا و هوس نبودن

در قید و اسارت هوا و هوس نبودنمعنای حقیقی شرک و توحید همان طاعت است، بارها به آقایان گفته ام که آزاده باشید، به آن کسانی که به پست و مقام و منصب و پول که همه، از امور پست دنیایی هستند، طمع دارند؛ بنده و برده دیگران نشوید و آزاده باشید و به آمریکا و صهیونیزم و نه به شرق و نه به غرب و به وعده آنها که چیزی به شما بدهند دلبسته نباشید، و بنده هوای نفس هم، که شما را به امور دنیا دلبسته می کند نباشید و آزاده باشید همانگونه که خداوند شما را آزاده آفرید، همانند حر، که همه شما او را می شناسید و در مجالس از او می شنوید این یک نمونه است…

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار