ساکن القلب

تفسیری از گروهی از آیات قرآنی وجود دارد که در مورد محبت قلبی بین بنده و خالق او ، برکت و تعالی می گوید و این عنوان از حدیث روایت شده از امام الصادق (علیه السلام) گرفته شده است و فرمود (قلب از جانب خدا منع شده است ، بنابراین خداوند غیر از خدا را منع می کند) برای

 

 

 

للتحمیل

 

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار