کنجکاوی پدر و مادر در وسایل شخصی فرزندان

مرجع عالیقدر حضرت ایت الله یعقوبی دام ظله فرمودند کنجکاوی پدر و مادر و سایر اولیاء امر ‏در وسایل و دستگاههای شخصی فرزندانشان همچون تلفن همراه و یا کامپیوتر و یا تبلت و مانند آن به ‏بهانه پیگیری وضعیت آنها و پیشگیری از وقوع در گناه جایز نیست.‏
معظم له فرمودند: علت این مساله این است که تجسس از محرمات است خداوند تبارک و تعالی ‏فرمودند (ولا تجسسوا ) (الحجرات ۱۲). چه بسا هدف ما صحیح باشد اما وسیله نیز باید مشروع باشد و ‏هدف هیچ گاه وسیله غیر مشروع را توجیه نمی کند ، پدر و مادر با تجسس چه بسا خطایی را در ‏فرزندانشان بیابند و آن را معالجه نمایند اما با این کار اطمینان فرزندان خود را از دست داده و شفافیت ‏و رک گویی فیما بین را از دست خواهند داد و این یک مرحله بسیار خطرناک در رابطه بین والدین و ‏فرزندان آنها می باشد.‏
آنچه شایسته است این است که فرزندان را با احتیاط و زیرکی و بدون تعدی به آزادی‌های آنان ‏مورد پیگیری قرار دهیم.‏
معظم له به این مساله نیز اشاره کردند که فرزندان می بایست از دست زدن به خطا‌هایی که ‏والدین را نگران کرده و دچار شک می کند همچون قفل کردن درب و یا مخفی کاری و مانند آن ‏خودداری نمایند امری که باعث کنجکاوی والدین شده و آنها را به ارتکاب چنین افعال پیشگیرانه‌ای ‏وادار می کند.‏
و همین حکم در مورد زن و شوهر نیز جاری است چه هیچ یک حق ندارند که در وسایل یکدیگر ‏بر اساس احتمالات و شک جستجو نمایند چرا که همانگونه که بیان کردیم این کار به از دست رفتن ‏اطمینان و شفافیت بین آنها می انجامد.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار