کار و نماز جمعه

کار  و نماز جمعه
سوال: من یکی از مقلدان شما و دستیار پزشک هستم. بنده در منزل خود به طبابت بیماران ‏می پردازم و اهالی منطقه در شب و روز به وجود من نیاز دارند و این باعث عدم شرکت من در ‏نماز جمعه می شود. در ضمن فاصله منزلم تا مسجد بیشتر ازمقدار مسافت شرعی است که به ‏موجب آن شرکت در نماز جمعه واجب می گردد. در چنین حالتی آیا بنده مجاز به عدم شرکت در ‏نماز جمعه می باشم. خداوند به شما بهترین پاداش نیکوکاران را عطا کند.‏

پاسخ: بسمه تعالی
در خصوص این سوال اگر در حال کار مهمی همچون معالجه بیمار مشرف به مرگ و مانند ‏آن باشی از حضور در نماز جمعه معاف هستی. در غیر اینصورت چیز دیگری مانع حضور تو ‏در نمازجمعه و ساقط شدن وجوب آن نمی شود.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار