چالش‌های فرا روی ما گسترده است و در مرحله اول

چالش‌های فرا روی ما گسترده است و در مرحله اول ما نیازمند وحدت و یکپارچگی و مشارکت تمامی طبقات برای شناسایی، تحلیل و تشخیص علل و عوامل، و شناخت و درک بهتر آن هستیم، و در مرحله دوم باید هرکس نقش و مسئولیت خود در برابر آن را بداند و جایگاه خود در میدان و خط مقدم این مبارزه بشناسد و در آن قرار گیرد، و همه این‌ها نیازمند تحقیق، دقت نظر و تحلیل دقیق است.

ان سعه جبهه التحدیات تستدعی تضافر الجهود ومشارکه کل الطبقات لرصدها وتحلیلها وتحدید خلفّیاتها ومصادرها ووعیها فی الخطوه الأولى، ومعرفه کل منّا لدوره ومسؤولیته تجاهها ولیأخذ مکانه فی خندق المواجهه فی الخطوه الثانیه، وهذا کله ینبغی أن یکون محلاً للدراسه والتأمل والتحلیل الدقیق.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار