پوشیدن شلوار

سوال: آیا درست است که پوشیدن شلوار بر زن حرام است. با توجه به اینکه شلوار در زیر عبا(چادر عربی) پوشیده می شود و قابل رویت نیست.
پاسخ: بسمه تعالی
بر حسب آنچه در سوال ذکر شده هیچ مانعی نیست و اشکالی ندارد. بلکه مراد ما از حرمت در اینگونه موارد، پوشیدن شلوار جین(لی)  و افکندن چادر بر روی آن است و خاصیت چادر، باز بودن قسمت جلوی آن می باشد و امکان مشاهده شلوار جین وجود دارد.

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?