پوشیدن جوراب

سوال: آیا زن باید در برابر برادران شوهرش علاوه بر سایر موارد پوشش، جوراب نیز بپوشد.؟
پاسخ: بسمه تعالی
احتیاط واجب پوشاندن آن است.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار