پرداخت زودهنگام خمس

سوال: آیا جایز است که خمس مال خویش را پیشاپیش پرداخت کنم؟
پاسخ: بسمه تعالی
ادای تکلیف قبل از مشمول الذمه شدن جایز نیست. همانند اینکه کسی بخواد نمازظهر خود را قبل از ظهر بخواند. لکن اگر مکلف مقدار سود متعلق به اموال خود را دقیقا بررسی کند می تواند خمس آنها را پرداخت کند هرچند که سر سال خمسی وی نرسیده باشد. کما اینکه مکلف می تواند سال خمسی خود را جلو بیندازد و میزان سودی را که به دست آورده است را محاسبه کند.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار