وقت امساک

سوال: امساک کردن چند دقیقه قبل از اذان مستحب یا احتیاط وجوبی است؟

پاسخ: بسمه تعالی 

وقت امساک همان هنگام اذان صبح است اما از آنجا که وقت اذان خیلی دقیق نیست لذا عادت براین قرار گرفته ۳ دقیقه یا بیشتر قبل از اذان احتیاط نمایند.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار