وقت امساک

سوال: امساک کردن چند دقیقه قبل از اذان مستحب یا احتیاط وجوبی است؟

پاسخ: بسمه تعالی 

وقت امساک همان هنگام اذان صبح است اما از آنجا که وقت اذان خیلی دقیق نیست لذا عادت براین قرار گرفته ۳ دقیقه یا بیشتر قبل از اذان احتیاط نمایند.

 

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?