نماز مسافر

نماز مسافر
سوال: ۱- آیا بر افرادی که مسافر هستند واجب است نماز خود را به  صورت شکسته ‏بخوانند؟
‏۲-آیا فردی که برای دیدار دوستان یا بستگان خود به شهری دیگر سفر می کند باید نماز خود ‏را شکسته به جا آورد؟
‏۳- آیا وقتی که برای دیدار با فردی به شهری دیگر مسافرت کرده و چند روزی در نزد وی ‏اقامت می نماییم باید نماز شکسته خوانده شود؟
‏۴- اگر به فردی که نماز را به صورت شکسته نمی خواند اقتدا نمایم آیا باید نمازم را به ‏صورت شکسته بخوانم یا باید با وی نماز را آغاز و به پایان رسانم؟

پاسخ: بسمه تعالی
‏۱-‏    نماز در هنگام سفر شکسته می شود و حکم این مساله اختیاری نیست.‏
‏۲-‏    شرایط و چگونگی شکسته شدن نماز در رساله عملیه ما به نام سبل السلام ذکر شده است. ‏از جمله پیمودن مسافت ۲۲ کیلومتر رفت و ۲۲ کیلومتر برگشت و…‏
فرقی نیز در اینکه مسافرت برای دید و بازدید یا غیر آن باشد وجود ندارد.‏
‏۳-‏    ‏ شکستن نماز واجب است مگر اینکه به وطن یا محل کار خود سفر کند یا قصد اقامت به ‏مدت ۱۰ روز در مقصد را داشته باشد.‏
‏۴-‏    ‏ باید به تکلیف خود که همان خواندن نماز شکسته است عمل کنی و در پایان رکعت دوم ‏سلام دهی. امام جماعت هم اگر تکلیفش خواندن نماز کامل باشد به نمازش ادامه می دهد. ‏

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?