نماز با پیروان مذاهب دیگر

سوال: در منزل یکی از برادران اهل تسنن هستیم و موقع نماز فرا می رسد. چگونه نماز بخوانیم در حالیکه مهر در اختیار ما نیست؟ آیا سجده بر فرش کفایت می کند؟

پاسخ: بسمه تعالی

اگر امکان سجود بر چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است وجود دارد، در در یافتن یکی از آنها کنید. در سجده علاوه بر مهر می توان بر برگ درخت یا حصیر و کاغذ ساخته شده از چوب و همانند آنها سجود کرد.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار