نانوا و ماه رمضان

سوال: آیا نانوای روزه دار می تواند در حین کار مقداری آب بنوشد؟

پاسخ: بسمه تعالی

آب از مفطرات است  وجایز نیست فرد روزه دار آن را بیاشامد حتی اگر روزه دار صاحب شغلی باشد که در ماه رمضان سختی بیشتری دارد. چنین شخصی  به دنبال یک کار دیگر در ماه رمضان باشد یا فعالیتش را متوقف کند یا فقط عصر ها به کار بپردازد و مانند این راه حل ها. اما اگر چاره ای جز کار در ماه مبارک رمضان نداشت و تحمل تشنگی برایش سخت بود به هنگام ضرورت مقداری آب بنوشد و روزه دار باقی بماند و قضای آن را بعدا به جا بیآورد.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار