معجزه اصلاح نبوی

تغییری که پیامبر اسلام (ص) انجام دادند یکی از معجزه های ایشان است که بواسطه آن ایمان شخص مومن تقویت و مستحکم شده و حجتی بر اشخاصی است که به آن حضرت ایمان ندارند. میان این دو حالت، الگویی است برای هر راهبری که می خواهد امتی را تاسیس و رهبری کند و جامعه ای فاضل و صالح بنا نهد.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار