مسائل طهارت

مسائل طهارت

حکم خروج مذی( آبی که قبل از خروج منی از مرد و در هنگام هم آغوشی با ‏همسرش از وی خارج می شود)‏

سوال: آبی که از آلت مرد در هنگام هم آغوشی از انسان خارج شده و لزج مانند ‏می باشد چیست و اگر بر روی لباس فرد ساقط شود موجب نجاست آن می شود یا ‏خیر؟

‏ پاسخ: بسمه تعالی
اینگونه آبها پاک بوده و خروج آن موجب بطلان وضو نمی شوند.‏

را مساعدت خواهند کرد. در ضمن ما مصرف ‏حقوق شرعیه در امر ازدواج مومنین را جایز می دانیم.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار