مسائل روزه و ماه مبارک رمضان

مسائل روزه و ماه مبارک رمضان

روایت از معصومین(ع) در ماه رمضان
سوال: ماه رمضان یکی از مهم ترین ماه های تبلیغ است. روحانیون و خطیبان در این ماه ‏مبارک مجالس روزانه و شبانه برای مومنین برگزار می کنند. در مورد مجالس روزانه چگونه ‏یک خطیب در نقل روایات معصومین(ع) عمل کند در حالیکه شاید سند آن روایت و مضمون ‏دقیق آن را ندیده و غالبا بیان روایت به صورت نقل به مضمون است.آیا این گونه بیان روایت ‏دروغ بستن به معصومین(ع) و مفطر روزه نیست؟

پاسخ: بسمه تعالی
خطیب با گفتن” از امام نقل شده که فرمود” با قطعیت نمی گوید که امام چنین فرمودند و بدین ‏طریق از آن مساله جلوگیری می کند.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار