مرجع عالیقدر شیخ محمد یعقوبی برای انتخاب شخصی مردمی و دانا و دارای ایمان به وحدت برای تظاهرات عراق دعوت کرد.

بسمه تعالى

مرجع عالیقدر شیخ محمد یعقوبی برای انتخاب شخصی مردمی و دانا و دارای ایمان به وحدت ، برای تظاهرات عراق دعوت کرد.

مرجع عالیقدر شیخ محمد یعقوبی از روشنفکران و اکادیمیها و استادان دانشگاه خواست که بازی سرنوشتی وواضحی در این تظاهرات مردمی داشته باشند و مطالب مردم را روی میز گفتوگو بگذارند تا برای ایجاد اصلاحات واضح وبدون شک برسند و مانع ورود خرابکارن به این تظاهرات بشود تا بعضی از این وطن فروشان سو استفاده نکنند.

این گفتوگو را مرجع عالیقدر در برابر مجموعه ای از استادان و روشنفکران علوم استراتیجی در دفتر خود در نجف اشرف بیان کردند و گفتند: مردم خواهان حل مشکلاتی که روبه رویشان است هستند ونمیداند دلایل اصلی ان چیست و در مقابل،  خواستهای مردم در این تظاهرات یکی نیست ومشکل فقط قطع برق و عدم وجود خدمات نیست زیرا مشکلات از این بزرگتر و عمیقتر است و در اینجا نوبت روشنفکران میرسد که بدانند مشکل اصلی کجا و چیست و آن را مورد بررسی قرار دهند و بعد مشکلات را از اساسی حل کنند… مثلا اتاق انتخابات که از بزرگترین احزاب سیاسی تشکیل شده است چگونه تصور کنیم که این اتاق مستقل است ولی در واقع به دنبال مصالح سیاسی حزب خود هستندو چگونه تصور کنیم که انتخابات بدون هیچ مشکلی به راه خود ادامه داده ولی میبینیم که تمامی اموال مردم و بهترین منصب شغلی دست همین سیاستمداران است و قانون انتخابات طوری طراحی شده که مانع ایجاد حرکت مردمی میشود امری که باعث شد همان چهرهای سیاسی هر سال تکرار شوند واستفاده از روشی مختلف برای سرد کردن مردم و سوق انان به جهتی که خودشان میخواهند وبرای حل این مشکلات نه فقط از طریق سیاستمدارن بلکه از طریق قانون گذاران مردمی باید انجام شود.

ایشان در این سیاق اعلام کردند که گروهی از دانشگاهیان و متخصصین برای حل چنین مشکلاتی انجام شود که به کمک گروهای مردمی و کشوری انجام وظیفه کنند.

ایشان تاکید کردند که اصلاحات باید اساسی از ریشه و فعال باشد نه ظاهری زیرا تحت تاثیر فاسدان قرار میگیرد مانند بعضی از سیاستمداران که به تظاهرات رفتند تا فساد خودشان را انکار کنند وصاحب حق شوند.

ایشان گفتند: اصلاحات کشوری فقط حرف نباشد بکه نیاز به کار سخت و مستمر باشد با اینکه تظاهرات زیاد چشمگیر نیست ام این تظاهرات ترس را بر دل فاسدین وارد کرد وانا را مجبور کردند که راه حلی بیابند با اینکه ما بر این امر تاکید کردیم در خطبه عید فطر در موضوع ( اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین) و از مردم خواستیم فاسدان را عقاب کنند وبا اشاره به حدیثی که میگوید ( دو صنف از امتم اگر اصلاح شوند امت اصلاح میشود انان حکام و فقها هستند) وهمین مردم هستند که قدرت را به حکام وفقها میدهند.

ایشان ابراز تعجب کردند که در طول این ۱۲ سال کسی از مردم هیچ حرکتی نکرد وفاسدین به راهشان ادامه دادند که ما مردم را بر حذر داشتیم ودر سخنرانیهای مختلف از سال ۲۰۰۶ میلادی به بعد چندین بار بر ان تاکید کردیم.

ایشان از ایجاد تفرقه در تظاهرات و جدایی طلبی مردم را بر حذر کرد و خواهان ان شد که مطالب مردم در تظاهرات طوری باشد که به مردم خدمت کند.

ودر ضمن ایشان قبل از سقوط موصل گوشتزد کردند که خطر بزرگی منتظر ملتها است.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار