مرجع عالیقدر: سخنان خارج از عرف میلادینوف را محکوم ‏کردند..

‏۱.‏    مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی یعقوبی، اقدامات ‏خارج از ضوابط رئیس هیئت اعزامی سازمان ملل در ‏عراق اقای میلادینوف  نسبت به اکثریت شیعیان عراق ‏و نسبت به آنچه قانون احوال شخصی نامیدند محکوم ‏کردند.‏
معظم له در میان جمع کثیری از فضلا و اساتید حوزه ‏علمیه که در بحث خارج ایشان شرک می کنند به ایراد ‏سخنرانی پرداخته و بیان کردند که سخنان میلادینوف شک بر ‏انگیز و عجیب است چرا که در برابر افراد اندکی که با دین ‏مشکل دارند ساکت شده وهمراه آنان می شود اما از میلیون ‏ها نفر از پیروان مذهب جعفری و خواسته های آنان رویگردان ‏می شود.‏
معظم له اقای میلادینوف را به نصایح سال گذشته به ‏ایشان در هنگام به دست گرفتن زمان امور داده بودند ‏یادآوری کردند چه اینکه ایشان از معظم له طلب راهنمایی و ‏نصیحت کرده بودند و معظم له در جواب گفته بودند: کشور ‏عراق از مشکلات فراوان و اختلافات بسیار در رنج است و نقش ‏نماینده سازمان ملل همانا ایجاد راه حل ها و نه صف آرایی ‏ضد طرف های دیگر است یعنی اینکه باید خودش بخشی از راه ‏حل باشد نه قسمتی از مشکلات و . معظم له گفتند اقای ‏میلادینوف تمام نصایح را فراموش کرده و خودش یک طرف از ‏درگیری شده است.‏
معظم له اقای میلادینوف را از اینگونه برخورد ها بر ‏حذر داشته چه اینکه اینگونه اعمال باید ناخشنودی ملت ‏عراق خواهد شد و باعث تعجیل در اخراج او از عراق خواهد ‏شد. ‏
روز گذشته اقای میلادینوف قانون احوال شخصی مذهب ‏جعفری را باعث نگرانی توصیف کرده و گفت که این قانون ‏موجب از هم گسیختگی جامعه عراقی خواهد شد.‏

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?