مرجع عالیقدر سخنان خارج از عرف میلادینوف را محکوم کردند.

۱. مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی یعقوبی، اقدامات خارج از ضوابط رئیس هیئت اعزامی سازمان ملل در عراق اقای میلادینوف  نسبت به اکثریت شیعیان عراق و نسبت به آنچه قانون احوال شخصی نامیدند محکوم کردند.

معظم له در میان جمع کثیری از فضلا و اساتید حوزه علمیه که در بحث خارج ایشان شرک می کنند به ایراد سخنرانی پرداخته و بیان کردند که سخنان میلادینوف شک بر انگیز و عجیب است چرا که در برابر افراد اندکی که با دین مشکل دارند ساکت شده وهمراه آنان می شود اما از میلیون ها نفر از پیروان مذهب جعفری و خواسته های آنان رویگردان می شود.

معظم له اقای میلادینوف را به نصایح سال گذشته به ایشان در هنگام به دست گرفتن زمان امور داده بودند یادآوری کردند چه اینکه ایشان از معظم له طلب راهنمایی و نصیحت کرده بودند و معظم له در جواب گفته بودند: کشور عراق از مشکلات فراوان و اختلافات بسیار در رنج است و نقش نماینده سازمان ملل همانا ایجاد راه حل ها و نه صف آرایی ضد طرف های دیگر است یعنی اینکه باید خودش بخشی از راه حل باشد نه قسمتی از مشکلات و . معظم له گفتند اقای میلادینوف تمام نصایح را فراموش کرده و خودش یک طرف از درگیری شده است.

معظم له اقای میلادینوف را از اینگونه برخورد ها بر حذر داشته چه اینکه اینگونه اعمال باید ناخشنودی ملت عراق خواهد شد و باعث تعجیل در اخراج او از عراق خواهد شد. 

روز گذشته اقای میلادینوف قانون احوال شخصی مذهب جعفری را باعث نگرانی توصیف کرده و گفت که این قانون موجب از هم گسیختگی جامعه عراقی خواهد شد.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار