مرجع عالیقدر اسلام شیخ محمّد یعقوبی (دام ظلّه): سخنرانی دکتر عبادی بسیار شگفت انگیز بود که اعتماد داخلی و خارجی را به دنبال خواهد داشت.

مرجع عالیقدر اسلام شیخ محمّد یعقوبی (دام ظلّه): سخنرانی دکتر عبادی بسیار شگفت انگیز بود که اعتماد داخلی و خارجی را به دنبال خواهد داشت.

معظم له سخنرانی دکتر عبادی را در نشست عمومی سازمان ملل در نیویورگ را بسیار شگفت انگیز دانست که در این سخنرانی تشخیص دقیق مشکلات کشور و روش ایجاد راه حلها را بیان کردند وهمچنین برنامه ی خوبی را برای اصلاحات دولتی پیشنهاد کردند که باعث اعتماد مردم به دولت می شود و همچنین برای کشورهای جهان که اماده کمک رسانی مالی و نظامی و انسانی به این کشور هستند بسیار مفید بود زیرا که آنان با چشم باز به رفتار حکومت عراق می نگرند.

 البته این سخنرانی همزمان شد با اقدام نظامی مخلصانه و مقتدرانه نیروهای امنیتی که موجب ازاد سازی شهر شرقاط عراق که نشانگر قوت و امادگی نیروهای نظامی بود می باشد.

معظم له همچنین از کلیه ی احزاب سیاسی خواستند که در امور سیاسی به منافع کشور و ملت اولویت بخشند تا کشور از این مشکل گربانگیر راهایی پیدا کند.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار