قرض گرفتن برای حج

سوال: آیا جایز است شخصی مبلغی پول به عنوان قرض از بانک یا دوستانش برای ادای فریضه حج بگیرد؟
پاسخ: بسمه تعالی
جایز است اگر ادای آن بدون سختی و مشقت باشد.

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?