{ولا یزالون یُقاتِلونَکم حتّى یَردّوکم عن دینِکم إن إستَطَاعوا}

{ولا یزالون یُقاتِلونَکم حتّى یَردّوکم عن دینِکم إن إستَطَاعوا}
آنان هرچقدر که نقشه هایشان را بپیچند و با عنوان های گول زننده مانند آزادی، پیشرفت، دمکراسی، حقوق بشر، و تمکین زن و نگهداری از بچه و مبارزه با سختگیری در خانواده و غیره و یا حتی اگر اعلام کنند که جنگشان اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی و استعماری است یا برای ضرورت امنیت ملی و مبارزه با تروریسم یا آزادسازی سرزمین و یا جستجوی برای اسلحه کشتار جمعی و یا از بین بین نظام های استبدادی و غیره باشد، هدفشان یکی است و آن خاموش کردن نور ایمان و در قلوب شما و استقامت در مسیرتان و تبدیل کردن مردم به گله ای از حیوانات که تمام همتش شهوات است تا آنان را بدون آگاهی سوق دهند و هیچ بصیرتی نسبت به این حیوانات نداشته باشند و این چیزی است که مردم غرب را به آن رساندند.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار