قبسات یوم القدس العالمی: المرجع الیعقوبی

همه ی احداث فلسطین در قالب جشنواره ها، کنفرانس ها و بیانیه ها یا تظاهرات اعتراضی در نجف اشرف طنین انداز بود، که گاهی دستگاه های حکومتی (درعراق) با آن جلوگیری می کردند؛ و تصمیم شورای امنیت مبنی بر تجزیه ی فلسطین در سال ۱۹۴۷ تاثیر دردناکی بر نجف و اهالی آن داشت.

 

 

بخشی از سخنان اینجانب شامل قضیه ی فلسطین است، که در چندین مجله با عنوان (گفتمان مرحله) منتشر شده،و از جمله ی آن بیانی مفصل در مرثیه ی مرحوم شیخ أحمد یاسین بود؛ که بدست صهیونیسم ها بعد از ادای نماز صبح به قتل رسید.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار