فعالیت و برنامه های اجتماعی

فعالیت و برنامه های
اجتماعی
معظم له با همه اقشار جامعه در ارتباط می باشند و در مشکلاتی که با آن در گیر هستند همیشه خود را شریک آنان ‏میداند و خود را جدای از آنها نمی بیند معظم له مسائل اجتماعی و مشکلات آنرا در اولویت فعالیتهای خود قرار داده اند ‏و در رفع آنها سعی بلیغ دارند با اینکه در نجف اشرف ساکن هستند اما از راه ارتباط با افراد از مشکلات و چالش ‏های جامعه با تیز بینی کامل آگاهی کسب می کنند بدون اینکه از وی برای حل مشکلات جامعه دعوت بشود ایشان ‏خود را مسئول در رفع گرفتاری ها می داند و از این جهت گام هایی را در این راستا برداشته اند از جمله فعالیتهای ‏معظم له در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره مختصری کرد:‏

‏۱- برنامه سرپرستی خانواده های شهدا که در راه مقدسات و مذهب و دین خون خود را فدا کردند بویژه خانواده های ‏شهدایی که از شاگردان آیت الله شهید سید محمد صادق صدر(قد) که همانند استاد خود که جان و خون خود را برای ‏اهداف مقدس و انقلابی خود بخشید. صدام ملعون بعد از به شهادت رساندن آیت الله صدر(ره) بوسیله مزدوران خود یک ‏یک شاگردان ایشان را اعدام کرد و خانواده های آنها از هرگونه آزار و اذیت و تبعدید و فشار مالی و قطع خدمات ‏اجتماعی و غیره در امان نبودند و برخی از آنها برای فرار از وضع موجود به مکانهای نا معلوم پناه بردند و برخی ‏دیگر خانه های آنها را بر سرشان تخریب کردند و برخی در زندان ها محبوس و برخی دیگر زیر ذره بین جاسوسان ‏بعثی بودند و از هر گونه آسایش محروم بودن و این در حالی بود که در این خانواده ها جز زن و بچه های کوچک ‏نبودند و از کمترین امکانات و لوازم زندگی و اسباب رفاهی محروم بودند و زندگی را به سختی و دشواری می گذراندند. ‏در این جو خوفناک نیاز شدید به کسی داشتند که بتوانند از آنها دستگیری کند معظم له از کانال های ارتباطی استفاده می ‏کردند و با آنها حتی درزندانها در ارتباط بودند و برخی از نیازهایشان را برای آنها فراهم می کردند و دیگر خانواده ها ‏را و فرزندان شان را مستقیم و غیر مستقیم مورد عنایت پدرانه قرار میدادند و از آنها دلجویی می کردند این رابطه پدرانه ‏تا این اواخر و حوادث اخیر پابرجا بود.‏
‏۲- عنایت ویژه به جوانان، ایشان معتقدند که جوانان آینده سازان کشور می باشند و در صورتی که با تربیت اسلامی و ‏انقلابی رشد کنند می توانند مایه برکات عظیم و تغییراتی که در مسیر اهداف اسلامی در آنها گام برداشته اند می باشند ‏ایشان از هرگونه تلاش در این خصوص کوتاهی نمی کنند لذا با جوانان در ارتباط کامل هستند و به حرفهای آنان گوش ‏میدهد و از آنها حمایت و پشتیبانی می کنند و آنها را به فراگیری دانش روز سفارش می کنند و موفقیت آنها را در ‏تحصیل می داند معظم له پاره عظیمی از وقت خود را صرف جوانان می کند و بخش گسترده ای از تالیفات ایشان در ‏خصوص جوانان و سفارش و نصایح در راستای اهداف تربیت انقلابی آنان نوشته شده اند.‏
‏۳- عنایت ویژه به مسائل زنان، معظم له در نقش آفرینی زنان که نیمی از جمعیت کشور یا حتی می توان گفت که بیش ‏از نصف جمعیت عراق را تشکیل میدهند در ساختن عراق جدید را لازم و ضروری می دانند و نباید این پتانسیل از ‏فعالیت و سازندگی کشور باز بماند ایشان در اختصاص دادن وزارت خاص مسائل زنان را از دولت خواستار شدند و ‏حتی به قانون حاکم که فقط یک چهارم کرسی های مجلس پارلمان عراق را به زنان اختصاص داده اعتراض خود را ‏علنی ساخته و خواستار حاکمیت رای ملت در انتخاب افراد شایسته از بین کاندیداها شدند و محدودیتی از این حیث قائل ‏نشوند.‏
ایشان در حمایت همه جانبه از زنان در همه حوزه ها را در برنامه فعالیت های خود دارند بخصوص در مسئله حوزه ‏علمیه ویژه خانمها که بتوانند دروس حوزوی را در آنجا فرا گیرند و در همین راستا حوزه علمیه جامهالزهرا س را ‏تاسیس کردند و تا کنون شعبه هایی از آنرا در بیشتر استانهای عراق را دایر کردند که زیر نظر جامعه الصدر به ‏فعالیتهای خود رسیدگی می کند و بحمدالله تا کنون برخی از طلاب این حوزه به مرحله تحصیل در سطح لمعه دمشقیه که ‏مرحله بسیار مناسبی در مراحل حوزه علمیه است، در حال تحصیل می باشند.‏
همچنین ایشان مرکز انجمن زنان المصطفی ص را تاسیس کردند تا زنان بتوانند از این رهگذر به خواسته های خود و ‏مطالباتی که دارند رسیدگی شود معظم له از گروه خانمهایی که از این مرکز به دیدار ایشان مشرف می شوند ‏رهنمودهای لازم را یاد آوری می کنند و نیز به صحبتهای آنان به نمایندگی از دیگر زنان جامعه گوش میدهند و از ‏مشکلات آنها و از راه حلهایی که پیشنهاد میشود اطلاع لازم را کسب می کنند تا بتوان برای رفع آنها سعی و تلاش لازم ‏را انجام داد.‏
معظم له فعالیتهایی را در حوزه زنان از جمله سخنرانی و بیانیه و نیز کتابهایی را در این باره منتشر کردند تا گامی ‏باشد در حل مشکلات امروز زنان جامعه که به بندگی و اسارت مدرن رو آوردند و گرفتار در منجلاب فرهنگ غرب ‏شدند در این فعالیتها سعی شده که زن را از این اسارت آزاد کرده و به هویت اصیل و فرهنگ اسلامی خود باز گردد و ‏نیز در مقابل هجمه های فرهنگی از سوی غرب با تمام قدرت ایستاد و از احکام اسلامی ویژه زنان و حکمت وضع آنها ‏که مورد حمله شدید قرار گرفته بود و زنان را به این مسائل سوق میدادند و تبعیض جنسی را تبلیغ می کردند و زنان را ‏از این حالت متنفر می ساختند را یاد آور شوند ایشان شبهات را پاسخ میدادند و از قداستی که اسلام برای جنس زن قائل ‏است را مورد تاکید قرار میداد و از شبیخون فرهنگی علیه اسلام از سوی غرب را دائما یاد آور می شدند و زنان را از ‏به دام افتادن بر حذر می کردند.‏
‏ سخن در این باره بسیار است و مجالی برای ذکر همه آنا نمی باشد اما برای آگاهی بیشتر می توان به کتابهای معظم له ‏در این خصوص از جمله ( فلسفه تشریعات المرأه ) و ( دور المرأه فی بناء عراق الجدید ) و ( سلسله خطاب المرحله ) و ‏‏( فقه المرأه المسلمه ) و ( فقه العائله ) و ( الحوزه و قضایا الشباب ) و ( فقه الجامعات ) و ( سلسله نحو مجتمع نظیف ) و ‏‏( سلسله ظواهر اجتماعیه منحرفه ) و دیگر کتابها مراجعه کرد.‏
‏۴- حمایت و پشتیبنانی از فعالیت های گروهی و سازمانی مردم نهاد ، معظم له در طی دعوت مکرر از مردم برای ‏تشکیل سازمانهای مردمی در راستای اهداف سازندگی در زمینه های فرهنگی و خدماتی و رفاهی برای جامعه مسلمان ‏کشور که سطح مناسبی از زندگی را داشته باشند این گروهها و سازمانهای مردمی باید به شکلی از قدرت برسند که ‏بتوانند قوه پنجمی ( در عرض قوه مجریه و مقننه و قضائیه و رسانه ) را در کشور برای خود تشکیل دهند و در کنار ‏چهار قوه دیگر فعالیتهای خود را داشته باشد و نیز بر دیگر قوای کشور نظارت داشته باشد و از کجروی و انحراف ‏آنها جلوگیری به عمل آورد.‏
شاهد آن شدیم که برخی از جوانان آرمانی و انقلابی در همین راستا گامهایی را برداشته اند و سازمانهای مردمی به ‏جهت ارتقای سطح فرهنگی و اقتصادی و آموزشی و خدمت رسانی را راه اندازی کردند و اینگونه فعالیتها فقط در بین ‏مردان جامعه نماند بلکه زنان هم فعالیتهایی را در این زمینه داشته اند که بارزترین آنها انجمن زنان المصطفی می باشد.‏
معظم له در راستای تشکیل یک مرکز که همه سازمانها و گروههای مردمی را در خود جای دهد و بین خود هماهنگی ‏لازم را داشته باشند و هدفمند و با قدرت کافی بتوانند به اهداف از پیش تعیین شده برسند سازمان مرکزی گروههای مدنی ‏و مردم نهاد را (الهیئه المرکزیه لمنظمات المجتمع المدنی-همم-) تاسیس کردند تا در همین راستا فعالیت کنند و بر دیگر ‏قوای کشور نظارت داشته باشند و بتوانند از حقوق ملت دفاع و مطالبات آنها را به مراجع ذی صلاح برسانند و خدمت ‏رسانی لازم را به جامعه و ملت اسلامی خود داشته باشند این مرکز فعالانه در کشور زیر نظر معظم له به وظایف خود ‏رسیدگی میکند و از رهنمودهای ایشان در راستای رسیدن به اهداف خود تلاش می کند.‏
‏۵- حمایتهای مادی و معنوی از مراکز و موسسات آموزشی آقایان و خانمها و کودکان و بخصوص حوزه های علمیه، ‏معظم له پس از سرنگونی حکومت دیکتاتوری عراق سعی وافری را در حمایت از اینگونه مراکز آموزشی را در برنامه ‏های خود داشتند و تا کنون این موسسات زیر نظر ایشان به فعالیتهای خود ادامه می دهند.‏
‏۶- قبول دیدار روزانه از زائرین شهرهای مختلف عراق و از اصناف گوناگون از جمله سیاستمداران و احزاب و علما و ‏طلاب حوزه های علمیه و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و موسسات و روسای عشایر و دیگر افراد که به نجف ‏اشرف مشرف می شوند دارند  معظم له با تمام خوشرویی و سعه صدر به صحبتهای آنان گوش میدهد و با درد دل آنان ‏همدردی میکنند و راه حل هایی برای گشایش مشکلاتشان بیان می کنند و به سولات آنان پاسخ می دهند.‏
همچنین ایشان آنانرا به تقوای اللهی و التزام به احکام شرعی را مورد تأکید قرار میدهند و مزین به اخلاق اسلامی و الگو ‏پذیری از سیره پیامبر اکرم ص و اهل بیت را مورد سفارش قرار میدهند و از آنان می خواهد که در مسائل گوناگون ‏هشیار و صبور باشند و نیز مسئله مهدویت عج و آماده سازی و آماده بودن و زمینه سازی برای این امر که از قضایای ‏مهم تشیع است را خاطر نشان می سازند فیلم هایی از این دیدارها ضبط شده است که به صدها عدد رسیده اند.‏
‏۷- رصد مشکلات و نا هنجاریهای اجتماعی از راه معاشرت و زندگی با مردم و کسب اطلاعات از نزدیک و ارائه راه ‏حل های عملی و اظهار نظر و مشارکت فعال در رسیدگی و رفع مشکلات ،در زمینه های مختلف که جامعه عراقی از ‏آنها رنج می برد از دیگر برنامه های معظم له می باشد و بر کسی که از سخنرانیها و بیانات ایشان آگاه است پوشیده ‏نیست. ایشان نقش مهمی در رفع مشکلات امروز جامعه عراق داشته اند و نیز در رفع برخی از مشکلات عشایری در ‏جنوب عراق و همچنین در رفع مشکلات امنیتی جاده ها و کم شدن راه زنی هایی که موجب سلب آرامش رفت و آمدن ‏های مسافرین جاده ها، با راه حل های ایشان و همچنین موعظه و نصیحتهای پدرانه و عالمانه ایشان بود، شد. و دیگر ‏ارائه پیشنهاد برای تغییر روش های آموزشی بود که در صورت انجام موجب تغییر محسوس در بدنه جامعه میشود . ‏باید گفت در این مختصر امکان نوشتن همه برنامه های ایشان بطور مفصل نمی باشد و این نشان از آن دارد که معظم له ‏،برای ایجاد زندگی توأم با آرامش و آسایش برای هموطنان خود از هیچ تلاشی فروگذار نیست. ‏
‏۸- پیگیری و رسیدگی به دانشگاههای عراق ، و آن بدین سبب است که دانشگاه مرکز و مکان جمع شدن جوانان نخبه و ‏با فکر و اندیشه می باشد و از این جهت که دانشگاه خواستگاه تمدن سازی و مقابله با دیگر تمدنهای جهان است معظم له ‏دانشجویان را به تحصیل و مطالعه و تحقیق در دانشگاهها را بسیار سفارش میکنند و علاوه بر دانش اخلاق را مورد ‏تأکید قرار می دهند و همراهی علم و عمل را برای ساختن جامعه لازم می دانند و نیز خواستار دوری دانشگاه از شدن ‏مرکزی برای تشنجات و در گیریهای سیاسی و حزبی شدند. می توان با مراجعه به نامه ای که معظم له به روسای ‏دانشگاهها ارسال کرده اند ،از دیدگاههای ایشان در این زمینه آگاه شد که در آن راه کارهای عملی برای بالا بردن سطح ‏علمی و فکری و عملی، و نیز برای پویایی دانشگاهها در انجام رسالت خود پیشنهاداتی ارائه داده و نیز به مشکلات ‏دانشجویان اشاره شده و راه برون رفت از آنها را هم متذکر شده، را مورد اشاره قرار داده است.‏
‏۹- همکاری فعال در رفع مشکلات شهرهای عراق از جمله رفع مشکل شهر نجف اشرف که بدون هیچ ترس و واهمه ‏ای وارد صحنه شده و در نهایت انصاف و دوری از هر گونه انانیت و خود بینی در مواجه شدن با معضلات ایجاد شده ‏در ماه صفر ۱۴۲۵ ه ق برای مهار آنها از طریق تفاهم مسالمت آمیز سیاسی و مطرح ساختن خواسته ها انجام گیرد در ‏این خصوص معظم له بارها از راه تماسهای تلفنی مسئله را پیگیری کرده زیرا معتقد بودند در صورت عدم مهار آن و ‏خارج شدن از دست مسئولان ذیربط هزینه های هنگفتی را باید متحمل شد زیرا با وجود دستهای بیگانه در این فتنه ‏امکان آن بود که رهبری آن بدست آنان افتد و اغراض شوم آنان پیاده شود.‏
معظم له سه بیانیه جداگانه در این راستا صادر کردند که در آن از شورای حکومت خواسته شد تا کارگروه ویژه ای ‏برای بررسی و تحقیق در مورد مشکل صورت گرفته تشکیل دهند و ریشه ها و عوامل آن را بدست آورند و دیگر اینکه ‏از نیروهای اشغال گر خواسته شد که به حملات و آتش بارانی های خود در شهر ها  پایان دهد بویژه دفاتر آیت الله شهید ‏صدر (ره) که جایگاه والایی را در دلهای مومنان دارد در پایان باید گفت که اقدامات ایشان آثار مثبتی در صحنه بیرونی ‏را رقم زد و به مهار مشکلات صورت گرفته و حفظ جان افراد ایثارگر و انقلابی مومن منتهی شد.‏
‏۱۰- اقدام به راه اندازی اتحادیه مهندسین از میان مهندسان مومن و متعهد و کاردان و دلسوز کشور تا بتوان عراق را ‏دوباره به آبادانی و سرسبزی و نشاط برگردانند پس از اینکه در برهه ای از جنگ و اشغال به خرابه و ویرانه تبدیل ‏شده است با این اتحادیه می توان سنگ بنای عراق جدید را پی ریزی کرد زیرا جامعه مهندسی از مهمترین عوامل اداره ‏کننده جامعه و ساختن کشور می باشند و با وجود آن دولت می تواند کشور را اداره کند و روشن است که چند وزارتخانه ‏در کابینه دولت باید توسط مهندسان اداره شود و می توان گفت که یک وزارت از این امر مستثنی است.‏
این دستور العمل معظم له در بغداد و برخی از شهرهای عراق به منصه ظهور رسید و به نام ( تجمع المهندسین ‏الاسلامی ) به کار خود شروع کرد که در آن به جامعه مهندسین رونقی دیگر و سازماندهی جدیدی بخشید و از حقوق ‏آنها در فعالیتهای مربوط به خود دفاع می کند و کارهای عمرانی کشور به آنها واگذار شود بعد از آنکه عده ای به نام ‏مهندسان اموال عمومی را به غارت برده و با نام های غیر واقعی بودجه کشور را به نفع خود و بدون هیچ خدمتی به ‏یغما بردند یا پروژه های بدون رعایت اصول کاری و مسائل فنی و مهارت صورت میبخشیدند.‏
این اتحادیه الگوی مناسبی است که دیگر اصناف به  این نحو و ساختار در بیایند و اعتماد لازم را از جامعه کسب کنند ‏تا بتوان در ساخت کشور سهم ویژه ای را به خود اختصاص دهند و در انتخابات کشور شرکت کنند و در صورت ‏اعتماد کارهای عمرانی و سازمانی و ساختاری را بدست گیرند و عراق جدید را بنا کنند معظم له با این اتحادیه نشست ‏هایی را برگزار می کند و از فعالیتهای آنها کسب اطلاع می کنند و ارشادات و سفارش های لازم را به آنها یاد آوری و ‏مورد تذکر قرار می دهند تا بتوان جان دوباره ای را برای کار و فعالیت از محضر ایشان کسب کنند.‏
‏۱۱- طرح و برنامه زندگی مسالمت آمیز و وحدت ملی در بین هموطنان عراقی بعد از آنهمه مشکلات و معضلات ‏صورت گرفته بجای طرح نا کارآمد آشتی ملی که به سر انجام نرسید زیرا بر مقدمات صحیحی بنا نشده بود. معظم له ‏پیشنهاد دادند که این طرح را در یکی از استانهای کشور اجرا کنند که در صورت مثمر ثمر بودن در دیگر استانهای ‏عراق اجرا شود.‏
ایشان استان بصره را برای انجام این پروژه و طرح انتخاب کردند و آن بخاطر اینست که اهل بصره در بصیرت و ‏هشیاری و وطن دوستی شهره هستند و در پاک سازی سرزمین شان از مظاهر خشونت و تخریب و اختلال و فساد در ‏اولویت و در این راه کوشا خواهند بود. معظم له خود عملا دست بکار شد و گروهی از اساتید حوزه علمیه و اساتید ‏دانشگاهها را به بصره فرستاد تا با استاندار و شورای شهر و معاونین و معتمدین و علما و بزرگان عشایر دیدار کنند و ‏در این خصوص به گفتگو بنشینند و این پروژه را طرح خود بدانند و برای پیاده کردن آن از هیچ کمکی دریغ نکنند و ‏آثار آن را بمثابه صدقه جاریه در کارنامه خود به همراه داشته باشند.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار