فرصت جوانی

فرصت جوانی
جوانان باید از فرصت جوانی بهترین استفاده ها را ببرند سنین جوانی سنین رشد و بالندگی و شکوفایی استعدادها است و باید اینها را غنیمت شمرد و الا وقتی که به سن من رسید که سنین پیری و ضعف است بخواهد کار و تلاش بکند بی فایده است لذا سال های جوانی سال هایی است که انسان می تواند از خود ثمراتی بر جای بگذارد و حتی ثواب و پاداشی که برای کارهایی که در جوانی صورت می گیرد هم بیشتر است پاداش دو رکعت نمازی که شمای جوان می خوانی بیشتر از ثوابی که به من می دهند، طبق حدیث شریف خداوند به توی جوان مباهت می کند نه به من پیرمرد، می فرماید: خداوند به جوان مومن که بر طاعت از خداوند بزرگ می شود مباهات می کند. نفرمود به پیری که در راه خداوند سیر می کند مباهات می کند پس پروردگار چنین منزلت با شکوهی برای شما قرار داده و اینگونه به شما نگاه می کند، لذا کم کاری که در حق شما می شود نباید موجب دلسرد شدن شما اولا در ساختن شخصیت ایمانی و اخلاقی و نیز علمی شما باشد زیرا شما در دانشگاه که یک مرکز علمی است می باشید پس لازم است که از هر جهت خودتان را بسازید و رشد و بالندگی را متوقف نکنید، برق نباشد زیر شمع و فانوس مطالعه کنید بله باید با مسئولین ذیربط حرف زد و پیگیر شد و فشار آورد اما بر فرض که اداره برق کم کاری کند و ترتیب اثر ندهد باید درس و تحصیل رو رها کرد؟ و بگویید که ما درس نمی خوانیم مگر اینکه برق مهیا بشود، با نور شمع می شود درس خواند یا زیر نور چراغ هایی که در اماکن عمومی مهیاست می توان به درس و مطالعه پرداخت در زمان خودمان هم اینطور بود که برخی در اماکن عمومی برای مطالعه می آمدند و دسته هایی را تشکیل می دادند و به همدیگر در امور درسی کمک می کردند هرچند در آن زمان که در سن و سال شما در دانشگاه بودیم برق قطع نمی شد.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار