عید غدیر و تجدید دعوت به وحدت میان مسلمانان

مرجع عالیقدر یعقوبی علمای عامه را دعوت به فتح باب اجتهاد و عدم انحصارگرایی بر مذاهب چهارگانه معروف کرد.

(روز غدیر راهنمای وحدت میان مسلمانان است و وحدت با بازگشت به کتاب خداوند متعال و سنت صحیح و تنقیح شده از جعل و تزویری که منافقان به آن پرداختند محقق می شود، در این صورت مسلمانان به آن حقایق اللهی دست می یابند.

رسیدن به حقایق و بازگو کردن آنها از وظایف علمای عظام است، و این حقایق دست یافتنی نخواهند بود مگر با آزادی اندیشه از تبعیت کورکورانه و دوری از تحجر، که تنها با فتح باب اجتهاد ، و دعوت از علمایی که به دانش هایی دست یافتند که صلاحیت و شایستگی استنباط احکام شرعی از منابع اصیل و دوری از انحصارگرایی بر مذاهب چهارگانه معروف میسّر خواهد شد، در این حالت می توان حکم شرعی را از کتاب و سنت استنباط کرد، در این صورت تمام فقها و علما خود را در جایگاه بلند و رفیعی می بینند که از یک منبع پاک سرچشمه می گیرند و اتفاق نظر حاصل و محسوس می شود که تنها اختلاف در بخش اندکی خواهد بود که در بین دانشمندان هر رشته ای از علوم و معارف دیگر صورت می گیرد.

در میان کاوش ها و تحقیقات فقهی خود، بسیاری از روایات که فقهای شیعه و سنی به آن در استنباطات شرعی خود تمسک می کنند، دیدم مطابقت لفظی و معنایی دارند، و این از فضل امیر المومنین (علیه السلام) و فرزندان طاهرینش است که تعدادی از حاملان این احکام و معارف را در جامعه معرفی کردند که پیروان دیگر مذاهب هم إبایی از مراجعه و استفاده از آنان نداشتند مثل عبدالله ابن عباس، و این افراد علوم و معارف دینی را از سرچشمه پاک به آنان رساندند و این نشان از رحمت و شفقت به عموم مردم است هرچند امت از دادن حقشان رویگردان بودند.)

بخشی از کلام مرجع عالیقدر آیت الله العظمی محمد یعقوبی (دام ظله) در مراسمی که نمایندگی دفتر ایشان در برلین به مناسبت عید غدیر در سال ۲۰۰۷ میلادی برگزار کرد.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار