عدول در تقلید

 عدول در تقلید
سوال: من مقلد یکی از مراجع گرانقدر هستم لکن مدتی است که به عللی قصد دارم مرجع ‏خود را تغییر داده و از جنابعالی تقلید کنم. ‏
‏۱-‏    آیا این کار برای من جایز است.؟
‏۲-‏    در مورد اعمال سابقم که مطابق فتوای مرجع قبلی بوده آیا مجزی و مبری للذمه می باشد ‏یا باید آنها را مجددا انجام دهم؟

پاسخ: بسمه تعالی
‏۱-‏    تغییر مرجع تقلید از سوی شما جایز و مبری للذمه است.‏
‏۲-‏    اعمال سابقت اگر مطابق نظرات مرجع قبلی بوده درست است و نیازی به اعاده ندارد. ‏خداوند تو را در آنچه مورد رضایتش است موفق گرداند.‏

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?