عامل شکست و عقب ماندگی مسلمانان

(عربی – فارسی)
ان بعض المبهورین بالغرب والذین یریدون الانفلات واتباع الشهوات یقرنون بین الدین والتخلف او یعدّون الالتزام بالدین سبباً للتأخر ویقولون ان اوربا ما تقدمت الا حین انسلخت عن الدین، وهذا نابع من الجهل فان المسلمین لم ینهزموا و لم یتخلفوا وتستعبدهم الأمم الأخرى الا حینما ترکوا اسلامهم وتخلوا عن العمل بتعالیمه ومنها هذه الآیه الشریفه ولو عملوا بهذه الآیه الکریمه لسادوا العالم کما قدّر لهم وکما وعد الله تعالى بذلک وسیتحقق على ید الامام المهدی المنتظر (عجل الله فرجه).
عامل شکست و عقب ماندگی مسلمانان

برخی از شیفتگان غرب و کسانی که می خواهند رها باشند و از شهوتها پیروی کنند بین دین و عقب ماندگی را مقایسه می کنند و پایبندی به دین را عامل عقب ماندگی می شمارند و می گویند اروپا پیشرفت نکرد مگر بعد از اینکه دین را رها کرد؛ این سخنان ناشی از جهل آنهاست چراکه مسلمانان شکست نخوردند و عقب نماندند و به بردگی گرفته نشده اند مگر بعد از اینکه اسلام خود را رها کردند و آموزه های آن را ترک کردند؛ و از جمله عوامل همین آیه ۶۰ سوره انفال است که اگر بدان عمل می کردند همانگونه که مقدر است و خداند وعده داده است جهان را فرا می گرفتند، و این وعده با دستان امام زمان (عجل الله فرجه) محقق می شود.

#مرجع عالیقدر آیت الله العظمی یعقوبی (دام ظله) – خطاب ۵۰۵

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار