طرح های شیطانی برای مناطق اسلامی و عربی

بسمه تعالی
طرح های شیطانی برای مناطق اسلامی و عربی
روز به روز نقشه های شوم شیطانی با هدف گیری مناطق اسلامی و عربی در پروژه خاور میانه بزرگ روشن و هویدا می شود، که در همراه کردن ملت ها با آن، و تسلط بر ثروت های ملی آن ها از طریق سازمان های دیکتاتوری که به وسیله زور و قدرت و تسلط نظامی، تا تنها رژیم صهیونیستی با قلمروی بزرگ بتواند هیمنه خود را بر منطقه بگستراند و بر آن حکومت براند ناکام ماند. این برنامه با انگیزه از بین بردن کیان اسلامی با از بردن وحدت و انسجام اجتماعی و تقسیم آنها به کشورهای کوچک و ضعیف تهیه شده است.
برای به سرانجام رساندن آن از راه های زیادی استفاده کردند مهمترین آن ها استفاده از قدرت نظامی و اموال دولت های نفتی و زیر نظر داشتن نهضت های ملت ها و سمت و سو دادن به آن ها، و مصادره اموال آن ها که به بهار عربی نام گذاری شده بود صورت گرفت؛ و آن ها را بدین وسیله در برابر اراده خود با کمک سازمان های دست نشانده در منطقه خاضع کرد.
از بدترین و کثیفترین و خطرناک ترین وسایل برای پیش برد اهداف خود بهره بردند، آن ها با راه اندازی جنگ مذهبی و بر طبل فتنه و اختلاف میان مسلمانان کوفتن، و هیزم بر آتش تعصب افزودن و تحریک احساسات و عواطف دینی و مذهبی به بدترین شکل ممکن که حتی وحشی ترین موجود به آن دست نمی زد اقدام کردند، که آخرین آن ها در پنجشنبه گذشته با نبش قبر صحابی جلیل القدر شهید حجر ابن عدی کندی در دمشق و انتقال آن به مکان مجهول صورت گرفت.
واکنش های ضعیف و انفعالی جریان های دینی و رهبران مذهبی و سیاسی ارزش و تاثیر لازم و کافی در حل این مشکل را ندارد، پس باید مراجع و مراکز دینی و سیاسی بزرگ و تاثیر گذار با اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز با ایجاد فضای گفتگو و زبان مشترک با سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان بین الملل و اتحادیه اروپا و سازمان هایی که بر رفتار آنها تسلط دارند با زبانی که آن را بفهمند سخن بگویند تا بر کشورهایی که این گروه های گمراه و مفسد را سرپرستی و کمک می کنند فشار بیاورند تا آنها را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و انسانی کنند؛ و اگر خواهان جنگ هستند با شرافت و شهامت به میدان بیایند.
باید حقایق این جرایم فاش شود و کشورهای غربی که از آن ها حمایت رسانه ای، سیاسی، مالی و تسلیحاتی می کنند بگویند چرا با گروه هایی که حرمت مردگان را رعایت نمی کنند و آن ها را از قبورشان خارج می کنند همکاری می کنند و انتظار دارند حرمت زندگان را نگهدارند و تفاوتها را محترم شمارند؟ چگونه از شر این گروه های تروریستی در آینده در امان خواهند بود؟ و کیست که بتواند این بمب ساعتی را که هر آن ممکن است منفجر شود را مهار و کنترل کند؟ و اگر این کشورهای غربی گمان می کنند که این جریان ها به نفع آن ها خواهد بود و در راستای مصالح آن ها است، این خیالی بیش نیست و در آینده ای نه چندان دور آن را خواهیم دید که آتشی که افروختند چگونه دامن آن ها را خواهد گرفت، که پس از آن دنبال راه خلاصی از آن را می جویند، با اینکه آن را تجربه کرده اند و قاعده در افغانستان را راه اندازی کردند و در نهایت برای رهایی از آن ها تمام امکانات خود را بسیج کردند؛ پس قبل از اینکه شعله های این آتش بیشتر نشده است و دامنگیر همه نشده، باید در آن تجدید نظر کنند.
نباید به این حوادث جانکاه و دردآور نگاه ساده اندیشانه کرد و آن ها را مرتبط با هم ندانست، باید هر کدام از آن ها را در جای مخصوص خود نهاد و آن را در پازل و نقشه های استراتیژیک و تاکتیکی تهیه شده برای منطقه تعریف کرد، ملت های منطقه بویژه ملت ستمدیده و صبورعراق که می خواهند این نقشه را در خاک آن ها پیاده کنند و او هیزم این آتش باشد به آن توجه کند که از اشغال ظالمانه و غیر انسانی کشور در سال ۲۰۰۳ و با گذشت مدتی و انفجار حرم عسکریین ع در سال ۲۰۰۶ و شروع جنگ مذهبی، و درگیری جریان های سیاسی بر سر قدرت در داخل شروع شد که به دروغ و بهتان به آن دو گروه نسبت می دهند و تا کنون این سناریو را در برخی استان ها تا چند ماه پیش شاهد بودیم ادامه دارد.
بر ملت های منطقه است که:
۱- بصیر، تیز بین و صبور، و از تحریکات و هیجانات عاطفی به دور باشند.
۲- از رهبران و جریانات آگاه و بصیر به زمان و مکان که تصمیمات حکیمانه ای اتخاذ می کنند پیروی کند.
۳- روح وطن خواهی و انسجام ملی و یکپارچگی را در خود زنده کنند که همیشه مردم را به وحدت و عدم تفرقه تشویق می کند و از تقسیم کشور، به کشورهای کوچک و ضعیف و متخاصم راضی نگردند.
۴- با گفتگو و راه های عقلانی برای بدست آوردن حقوق خود اقدام کند، و بر حکومت ها لازم است که ملت های خود را محترم شمارند و با صدق و اخلاص برای رفاه شهروندان خود کار کنند و با همه به عنوان هموطن رفتار کنند و خواسته های مشروع آنان را جامه عمل بپوشانند.
۵- و در عین حال مردم باید بصیر باشند و خود را برای هر احتمالی آماده سازند چرا که بیشتر بازیگران این میدان، از عقلا نیستند و هر بد تدبیری و رفتار سوءی ممکن است از آن ها سر زند.
از خداوند متعال می خواهیم که ما را از شر این فتنه ها و شیاطین جن و انس در امان دارد و شر آن ها را به خودشان برگرداند.
محمد یعقوبی – نجف اشرف
۲۴ جمادى الآخر ۱۴۳۴
۵/۵/۲۰۱۳

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?