شیخ هادی یعقوبی

شیخ هادی یعقوبی
‎۱۳۲۱ – ۱۳۹۶ ‎هـ‎ 
‎  ۱۹۰۳ – ۱۹۷۶ ‎م
هادی ابن محمد حسین ابن یعقوب یعقوبی نجفی
او در شهر نجف اشرف متولد شد و در همانجا زندگی خود راسپری نمود و در همانجا دار دنیا را وداع گفت.‏
او در ابتدا از محضر پدر و پدربزرگ و عموهایش دروس مقدمات را فرا گرفت و دروس فقه را از از محضر استاد محمد ‏علی بحرانی استفاده نمود و پس از آن چند سالی را ملازم عموی خود محمد علی یعقوبی شد که در فن خطابه زبردست بود و ‏با او در شهرهای حله و بعد از آن کوفه در ۱۹۲۰ و پس از آن حیره در ۱۹۲۳ سکونت کرد و از محضر بهره فراوانی را ‏کسب کرد و علوم دینی را از استاد محمد علی غریفی بهره برد.

ایشان همچنین نماینده و وکیل شرعی مرجع عالی قدر آیت الله محمد رضا آل یاسین در شهر حیره بودند.‏
تالیفات شعری ایشان
در منابع تحقیقات خود قصیده هایی را از خود دارد بویژه در«مستدرک شعراء الغری» و دیوان شعر بنام «حلبات الآداب» ‏بصورت مخطوط که نسخه ای از آن در کتابخانه عمومی الامام الحکیم عراق دارد و نیز ارجوزه ای بنام «حلبات الآداب» ‏بصورت خطی دارد و همچنین فتلاوی در کتاب مستدرک شعراء الغری، از کتاب کشکولی برای نام برده ذکر می کند باید ‏خاطر نشان شد که اغلب شعرهای ایشان در موضوعات مذهبی و دینی و نیز در مدح و ثنای اهل بیت ع می باشد. ‏
ونیز اشعاری را در رثای برخی از علمای آن دوره و دیگر اشعاری را در ذم برخی از همسایه های خود و در ذم برخی از ‏کسانی که خود را ظاهر الصلاح کرده اما در واقع بی قید و بند می باشند دارد و همچنین قصیده ای به شکل کلمات مهمل دارد ‏که از هیچ نقطه ای در آنها استفاده نکرده است.‏
منابع: ‏
‎ ‎‏۱- حیدر مرجانی : خطباء المنبر الحسینی – چاپ القضاء – نجف ۱۹۷۷.‏
‏۲- کاظم عبود فتلاوی : مستدرک شعراء الغری ج۳ – چاپ دار الاضواء – بیروت ۲۰۰۲.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار