شیخ حسن ‏ ابن شیخ یعقوب

شیخ حسن ابن شیخ یعقوب ابن حاج جعفر متولد سال ۱۳۰۸ ه ش
ایشان عالمی جلیل القدر و مشهور به تقوا و ورع بودند او در نجف اشرف بدنیا آمد و در سایه پدر که دانشمند و معروف به ‏تقوا و خطیبی توانا بود تربیت و بزرگ شد وقتی که پدر از دنیا می روند او ۲۰ سال بیشتر نداشت پس از آن او ملازم ‏مجالس بزرگان علما و شعرای حله و بعد از آن نجف اشرف شدند و با برخی از مشاهیر آنجا آشنا شد از جمله با علامه ‏بزرگ محمد قزوینی و شاعر مشهور حاج مجید عطار و سید رضا الهندی، و همچنین مرجع عالی قدر آیت الله سید ابوالحسن ‏اصفهانی ره بخاطر وجود علم همراه با تقوا و ورع و بزرگ منشی که در ایشان دیده بود و دیگر مراجع پس از ایشان او را ‏به عنوان نماینده خود در الحیره منصوب کرد و او هم وظایف دینی و شرعی خود را به بهترین نحو انجام داد و تا سال ‏‏۱۳۹۴ ه در میان اهالی آن دیار بود و در همانجا دار فانی را وداع کرد.  ‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار