شک در وجوب غسل

شک در وجوب غسل
سوال: آیا غسل کسی که در جنابت خود تردید دارد از وضو کفایت می کند؟ ‏همینطور در مورد غسل زنی که در بعضی حالت های خاص از وی مایعاتی ترشح ‏می شود؟

پاسخ: بسمه تعالی
با وجود شک در تحقق جنابت غسل کردن واجب نیست و چنین غسلی بدل از ‏وضو نمی باشد. بر چنین زنی نیز انجام غسل لازم نیست.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار