شکوفایی استعدادها در سایه رنج و دشواری

شکوفایی استعدادها در سایه رنج و دشواری
سختیهایی که در زندگی دارییم واقعیتی انکار نا پذیر است، اما نباید ما را از فعالیت و کار بیاندازد و مانع پیشرفت شما در تحصیل علم نشود زیرا سختی هاست که ثمر به بار می آورد و آدمی را صیقل می دهد و استعداد های او را شکوفا می سازد و اما رفاه و خوشی و نرمی، و تأکید می کنم این را برای دلگرمی و دلخوش کردن نمی گویم و این سختیها باعث دلسرد شدن شما در مراحل درسی تان نشود و این دست و پا زدن در سختی ها و مشکلات سیره تمام بزرگان و فرهیختگان ما بود و با این وضعیت آن آثار پر برکت عظیم را به یادگار گذاشتند می بینیم که امروزه کسی آثاری همچون آثار گذشتگان را تولید نمی کند مثلا امروزه کی میتواند کتاب جامعی همچون وسایل الشیعه و یا بحارالانوار و یا جواهر الکلام و غیره را تولید کند ثمراتی همچون ثمرات گذشتگان دیگر تولید نشد و هر چه بعد از آنان تولید شد از سر سفره مبارک آنان هست و علمای سابق هم این آثار مبارک را چگونه نوشتند با باد بزن دستی خودشان را خنک می کردند و یا با نور شمع بود و یا زیر نور ماه قلم بدست می گرفتند، زیرا برق در آن دوران نبود و این حجم عظیم از کتاب ها را نوشتند که نسل های بعد از آنها سر سفره آنان نشستند.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار