سوره های سجده دار

سوره های سجده دار
سوال: آیا خواندن یکی از سوره های دارای سجده واجب در نماز جایز است؟

پاسخ: بسمه تعالی
قرائت هر کدام از سوره های سجده دار( علق، فصلت، نجم و سجده) در نماز های واجب بنا ‏بر احتیاط واجب جایز نیست چرا که متضمن اضافه شدن یک سجده اضافه می شود. بدین توضیح ‏که این سوره ها دارای آیه هایی هستند که با خواندن یا شنیدن آنها سجده بر انسان واجب می شود ‏و اگر فرد نمازگزار به دلیل تلاوت آن آیه به سجده رود باعث انجام سجده اضافه در نماز و ‏بطلان آن می شود.‏

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?