سوره های سجده دار

سوال: آیا خواندن یکی از سوره های دارای سجده واجب در نماز جایز است؟

پاسخ: بسمه تعالی

قرائت هر کدام از سوره های سجده دار( علق، فصلت، نجم و سجده) در نماز های واجب بنا بر احتیاط واجب جایز نیست چرا که متضمن اضافه شدن یک سجده اضافه می شود. بدین توضیح که این سوره ها دارای آیه هایی هستند که با خواندن یا شنیدن آنها سجده بر انسان واجب می شود و اگر فرد نمازگزار به دلیل تلاوت آن آیه به سجده رود باعث انجام سجده اضافه در نماز و بطلان آن می شود.

 

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?