سنت اللهی بر پیروزی مصلحان در طول تاریخ

سنت اللهی بر پیروزی مصلحان در طول تاریخ
مصلحین و ایثارگران که بارزترین مصادیق آنها صالحان و رسولان و انبیا (ع) و پیروان آنها می باشند دائما در ستیز و در معرض تهدید دشمنان بودند و دشمنان با اینکه پراکنده و از هم جدا و هر کدام در وادی خودش سیر می کند اما وقتی که در برابر مصلحان جامعه قرار می گیرند صف واحدی را برای نابودی آنها تشکیل می دهند و این در طول تاریخ بوده و از باب نمونه اگر به حیات و زندگانی پیامبر خاتم (ص) توجه بکنیم می بینیم که چگونه قبایل قریش برای مقابله با آنحضرت همپیمان شدند و بی خردان رو برای اذیت و آزار آنحضرت تحریک کردند و انواع آزارها را در حق او روا داشتند اما آزارهای جسمی و بدنی گمان نکنم که به اندازه آزارهای معنوی برای آنحضرت درناک باشند معنوی بدین معنا که حب و دوستی او نسبت به مردم شدید بود همانگونه که قرآن توصیف می کند (همانا پیامبری از خودتان بسوی شما آمده است که آنچه شما را برنجاند بر او سخت است بر هدایت شما حریص و دلسوز و به مومنان روف و مهربان است) این اوصاف رسول الله ص نسبت به امت بود و میدانید و خوانده اید حضرت نوح ع به خداوند عرضه داشت ( خدایا از کافران  هیچ کسی را برروی زمین مگذار) در حالی که رسول خاتم ص عرضه میدارد ( خدایا از امتم در گذر زیرا آنها نمی دانند) و با آگاهی به این امر که پیامبر خاتم اکمل انبیا است و هر چند این نحوه عملکرد همه انبیا و رسولان ع بود و این نوع نگاه آنان بوده و می دانند اذیت جسمی هر چند شدید باشد خداوند حافظ و کفایت کننده است و اگر خداوند امری را بخواهد کسی نمی تواند مانع آن شود همانطوری که آن مشرک آمد و دید رسول خدا ص زیر سایه درختی استراحت می کرد و بالای سرش رسید و دست به شمشیر برد و پیامبر دست خالی و دراز کشیده بودند و صدا زد ای محمد الآن کی می تواند تو را از دست من نجات دهد؟ پیامبر ص فرمودند: خداوند می تواند مرا نجات دهد. در همان حین بود که لرزه ای بر اندامش وارد شد و شمشیر از دستش افتاد.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار