سرقفلی

سوال: سالها قبل سرقفلی یک مغازه را در حضور دو شاهد و به صورت مکتوب خریداری کردم. بر حسب آنچه در عرف بازار محلی ما رایج است مشتری یعنی مالک سرقفلی به نوعی مالک مغازه شناخته می شود و فروشنده سرقفلی حق تخلیه مغازه را ندارد. در سابق من مطلع نبودم که دادگاه های عراق فروش سرقفلی را به رسمیت نمی شناسند و اکنون بعد از چند سال از خرید سرقفلی مغازه، صاحب ملک خواستار تخلیه مغازه شده و قاضی نیز حکم تخلیه صادر کرده است. من نیز ناچارم مغازه را در قبال دریافت مبلغی که سالها قبل در زمان خرید به فروشنده پرداخت کرده بودم تخلیه کنم در حالیکه قیمت فعلی سرقفلی این مغازه ده ها برابر مبلغی است که اکنون صاحب ملک به من می پردازد. لطفا نظر خود را در این مورد اعلام فرمایید.
پاسخ: بسمه تعالی
مالک باید صاحب سرقفلی را راضی کند و بر او بهره بردن از قوانین وضع شده برای مجبور ساختنش به تخلیه مغازه جایز نیست.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار