زن و تقلید

زن و تقلید
سوال: زن متاهلی به دلیل اینکه خواندن و نوشتن بلد نیست از مرجع خاصی تقلید نمی کند و ‏لکن می گوید من هرچه را شوهرم در مورد مسائل شرعی و نحوه انجام آن بگوید انجام می دهم. ‏آیا اعمال وی صحیح است؟

پاسخ: بله همین مقدار کفایت می کند، البته اگر تقلید شوهر آن زن بر اساس حجت شرعی باشد ‏و در نقل فتوا مورد اطمینان و دقیق باشد.‏

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?