زن حائضه و قرائت قرآن

سوال: آیا جایز است زن حائضه قرآن را بر طبق شروط لازم قرائت کند؟
پاسخ: بسمه تعالی
زن حائضه هر مقدار از قرآن را که بخواهد می تواند قرائت کند و مستحب است همانند دیگر ‏مومنان قبل از قرائت قرآن وضو بگیرد. اما قرائت سوره های سجده دار ( سجده، فصلت، نجم، علق) که ‏دارای سجده واجب هستند جایز نیست  لکن اگر این آیه ها را از فرد دیگری شنید واجب است همانند ‏سایر افراد سجده کند.‏
با این توضیحات، اینکه برخی از زنان در دوران حیض و حتی در ماه مبارک رمضان خواندن ‏قرآن را بدین خاطر ترک می کنند خود از فیض عظیم  محروم می کنند به هر حال واجب است زن ‏حائضه در حین قرائت قرآن دست به آیه های قرآن نزند و فقط افراد دیگر که از جمله آنها زنان غیر ‏حائضه، می توانند با داشتن وضو آیه های قرآن را لمس کنند.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار